pH-værdi

Hvad er pH-værdi?

pH-værdien er et mål for surhedsgraden af en vandig opløsning. Jo lavere pH-værdien er, jo mere sur er opløsningen.

pH-værdien af en vandig opløsning er defineret således:

\mathrm{pH}=-\mathrm{log}([H_3O^{+}])

Som vi kan se på formlen, afhænger pH af den aktuelle koncentration af oxonium-ioner, [H3O+]. Det gælder, at jo større [H3O+] er, jo lavere er pH-værdien, og jo mere sur er opløsningen.

[H3O+] er velegnet til at beskrive surhedsgraden

Koncentrationen af oxonium-ioner, [H3O+], er velegnet til at beskrive surhedsgraden af en vandig opløsning. Det skyldes, at:

Uanset hvilken syre du opløser i vand, bliver der dannet H3O+ (oxonium-ionen)

Vi ser her et eksempel, hvor den stærke syre, HCl (saltsyre), reagerer med H2O:

Syren (HCl) afgiver et H+ til basen (H2O), og dermed dannes der H3O+. Det sker, uanset hvilken syre vi opløser i vandet. Hvor meget [H3O+] der dannes, afhænger af følgende to faktorer:

  1. Hvor stærk/svag er syren? (altså er syren god eller dårlig til at afgive H+)
  2. Hvor stærk er opløsningen (det vil sige, hvor koncentreret er opløsningen, altså er der meget eller lidt syre i opløsningen)

Hvorfor bruger man også pH til at at beskrive surhedsgraden?

Vi kan stille os selv spørgsmålet, hvorfor vi omregner [H3O+] til pH, når [H3O+] allerede giver os en vurdering surhedsgraden af en vandig opløsning?

Problemet med [H3O+] er, at det ofte giver nogle meget små tal, som ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind