pH og pOH

Kemi B og A + Biotek A.

Sammenhæng mellem pH og pOH

Der eksisterer følgende sammenhæng mellem pH og pOH:

\mathrm{pH}+\mathrm{pOH}=14

Denne formel bruges ofte, hvis man kender pOH og gerne vil bestemme pH. Isolerer vi pH i ovenstående ligning, får vi:

\mathrm{pH}=14-\mathrm{pOH}

Definition på pH

pH-værdien er et mål for surhedsgraden af en vandig opløsning. Jo lavere pH-værdien er, jo mere sur er opløsningen.

pH-værdien af en vandig opløsning er defineret således:

\mathrm{pH}=-\mathrm{log([H_3O^{+}])}

Som vi kan se på formlen, afhænger pH af den aktuelle koncentration af oxonium-ioner, [H3O+]. Det gælder, at jo større [H3O+] er, jo lavere er pH-værdien, og jo mere sur er opløsningen.

pH-skalaen går cirka fra 0 til 14.

Definition på pOH

pOH-værdien er et mål for hvor basisk en vandig opløsning er. Jo lavere pOH-værdien er, jo mere basisk er opløsningen.

pOH-værd...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind