Stærk syre

Kemi B og A + Biotek A.

Hvad er en stærk syre?

En stærk syre har en pKs-værdi under 0. Du kan altså afgøre, om en syre er stærk, ved at tjekke dens pKs-værdi. Vi ser her tre eksempler på stærke syrer:

Vi bemærker, at de alle har en pKs-værdi under 0.

Sådan beregner du pH for en opløsning af en stærk monohydron syre 

Hvis du opløser en stærk monohydron syre i vand, kan du beregne pH vha. denne formel:

 pH=-\mathrm{log(c_s)}

cs betegner syrens formelle koncentration.

Forudsætningen for at bruge ovenstående formel er, at den formelle koncentration af syren (cs) ikke er mindre end 10-6 M. Da 10-6 M er en ekstremt lille koncentration, er forudsætningen for at bruge formlen stort set altid opfyldt. 

Eksempel på beregning af pH for opløsning af en stærk syre

Vi siger, du har en opløsning af HNO3 (salpetersyre), og at den formelle koncentration af HNO3 er 0,120 M. Hvordan kan du bestemme pH?

Ved hjælp af en tabel kan du se, at pKs-værdien for HNO3 er -1,35. Da pKs-værdien er mindre end 0, ved du, at HNO3 er en stærk syre.

Da den formelle koncentration, cs=0,120 M, ikke er ekstremt lille (en koncentration er ekstremt lille, hvis den er mindre end 10-6 M), kan du benytte formlen pH=-log(cs). Vi indsætter cs=0,120 i formlen:

  pH=-\mathrm{log(0,120)}=0,92

Det vil sige, pH for denne opløsning er 0,92. 

Beregning af pH for en opløsning af en stærk dihydron syre 

Det er ofte svært at beregne pH-værdien for opløsning af dihydron stærk syre

Det er vigtigt at bemærke, at formlen til beregning af pH for opløsning af en stærk sy...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind