Noter

Noterne på denne side dækker alt hvad du behøver at vide om …

...

Syrer, baser og syre-base-reaktioner

Syre

En syre er en ion eller et molekyle, som kan afgive en hydron (H+). 

Base

En base er en ion eller et molekyle som kan optage en hydron (H+). 

Syre-…

...

Syrestyrke

Begrebet syrestyrke handler om, hvor god en syre er til at afgive en hydron (H+). Man måler syrestyrke på to måder: Med Ks-værdier og med pKs-værdier.

Ks-værdien (styrkekonstanten for en syre)

Når en syre (S) afgiver en hydron omdannes den til sin korrespond…

...

Basestyrke

Begrebet basestyrke handler om, hvor god en base er til at optage en hydron (H+). Man måler basestyrke på to måder: Med Kb-værdier og med pKb-værdier.

Kb-værdien (styrkekonstanten for en base)

Når base (B) optager en hydron omdannes den ti…

...

Korresponderende syre-base-par

Sammenhæng mellem korresponderende syre-base-parEksempelEn stærk syre korresponderer med en uhyre svag baseHCl …

...

pH-værdi

pH-værdien er et mål for, hvor sur en vandig opløsning er. Jo lavere pH er, jo mere sur er opløsningen.

pH er defineret ved denne formel:

\large \large \mathrm{pH}=-\mathrm{log}\left ( [H_3O^+ ] \right )

Hvis du kender [H3O+] kan du altså bestemme pH ved …

...

Amfolyt

En amfolyt er et molekyle eller en ion, der både kan være en syre og en base. Vand er et eksempel p…

...

Vands ionprodukt

Denne ligning kaldes for vands ionprodukt:

\large \large [H_3O^+]\cdot [OH^-]=10^{-14}\ \mathrm{M^2}

[H3O+] …

...

\large \mathrm{pH}=-\mathrm{log}\left ( [H_3O^+ ] \right )

Eksempel: Du får oplyst, at i en va…

...

pOH og sammenhængen med pH

pOH-værdien er et mål for, hvor basisk en vandig opløsning er. Jo lavere pO…

...

pH for syreopløsninger

Stærk monohydron syre

pH for opløsning af en stærk monohydron syre kan beregnes således:

\mathrm{pH}=-\mathrm{log(c_s)}

hvor cs er den formelle koncentrat…

...

pH for baseopløsninger

Metalhydroxider

For opløsning af et metalhydroxid, Me(OH)x, kan du beregne pH således:

1) Bestem x. Det vil sige, find ud af, hvor mange OH--ioner dit metalhydroxid indeholder. 

2) Udre…

...

Puffersystemer

Et puffersystem består af en svag syre (S) og dens korresponderende svage base. Puffersystemet er i stand til at fastholde en vandig opløsning omkring en vis pH-værdi. Selvom du tilsætter stærk syre eller stærk base, vil pH kun ændre sig meget lidt.

Eksempel: CH3COOH (syren) og CH3COO- (den korresponderende base) udgør et puffersystem. Der gælder følgende:

  • pH fastholdes omkring syrens …

...

Pufferligningen

Der findes to udgaver af pufferligningen:

  • Pufferligningen med koncent…

...

Bjerrumdiagrammet

Enhver syre (S) har en korresponderende base (B). Et Bjerrumdiagram viser, hvor stor en procentdel, der er på syreformen (S), og hvor stor en procentdel, der er på baseformen (B).

  • Når pH=pKs, er der lige så meget på syreformen som på baseformen
  • Når pH er mindre end pKs (pH<pKs), er der mest på syreforme…

...

Syre-base-titrering

Formålet med en syre-base-titrering er at bestemme koncentrationen af en syreopløsning.

En syre-base-titrering indeholder tre ting:

  • en titrand (en opløsning af en syre, som man ikke kender koncentrationen af)
  • en titrator (en NaOH-opløsning som man kender den præcise koncentration af – som oftest 0,1 M)
  • en indikator eller et pH-meter (ved hjælp af disse kan man bestemme ækvivalenspunktet)

Forsøgsopstilling

Øverst ser vi den aflange burette som indeholder NaOH (kendt koncentration), og nederst ser vi et bægerglas med syre (ukendt koncentration). pH-meteret anvendes til at måle pH, så vi kan bestemme ækvivalenspunktet. Som altern…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind