Middelstærk og svag base

Kemi B og A + Biotek A.

Hvad er en middelstærk base, og hvad er en svag base?

En middelstærk base har en pKb-værdi mellem 0 og 4, mens en svag base har en pKb-værdi mellem 4 og 10. Vi ser her nogle eksempler på middelstærke og svage baser:

Vi bemærker, at alle de middelstærke baser har pKb-værdier i intervallet 0-4, mens alle de svage baser har pKb-værdier i intervallet 4-10.

Beregn pH for opløsning af en middelstærk eller svag base

Hvis du opløser en middelstærk eller en svag base i vand, kan du beregne opløsningens pH-værdi på følgende måde:

1) Bestem først [OH-].

Opstil først denne ligning:

            K_b=\frac{[OH^{-}]^{2}}{c_b-[OH^{-}]}

Hvis ikke værdien for Kb (styrkekonstanten for basen) er nævnt i opgaven, kan du finde Kb ved at slå op i en tabel. Den formelle koncentration af basen, cb, er normalt nævnt i opgaven, eller i det mindste får du oplysninger nok til, at du kan beregne den. [OH-] er din ubekendte, så den kan du kalde for x:

  K_b=\frac{x^{2}}{c_b-x}

Du bestemmer så x=[OH-] ved at bruge din ligningsløser.        

2) Udregn derefter pOH.

Når du har fundet [OH-], kan du indsætte [OH-]-værdien i definitionen for pOH:

  pOH=-\mathrm{log([OH^{-}])}

3) Beregn til sidst pH.

Når du har fundet pOH, kan du beregne pH via denne ligning:

  pH=14-pOH

Eksempel på beregning af pH for opløsning af en svag base

Vi siger, vi har en vandig opløsning af ammoniak, NH3(aq). Den formelle koncentration af NH3 er cb=0,100 M. Hvordan beregner vi pH?

Ved tabelopslag ser vi, at NH3 har en pKb-værdi på 4,75. NH3 er altså en svag base. I tabellen ser vi også, at styrkekonstanten for NH3 er Kb=1,78∙10-5 M.

1) Bestem først [OH-].

Vi opstiller nu denne ligning:

  1,78\cdot10^{-5}=\frac{[OH^{-}]^{2}}{0,100-[OH^{-}]}

[OH-] er vores ubekendte, så på vores computer kalder vi [OH-] for x:

1,78\cdot10^{-5}=\frac{x^{2}}{0,100-x}

Vi løser ovenstående ligning med solve og får:

x=-0,001343096 og x=0,001325296

Den negative løsning kan ikke bruges, da en koncentration ikke kan være negativ. Vi bruger altså kun den po...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind