Hvad er en kemisk ligevægt?

I dette kapitel lærer du, hvad en kemisk ligevægt er. Vi starter med et lille afsnit om reversible reaktioner, da disse er en forudsætning for at forstå kemiske ligevægte.

En reversibel reaktion kan gå begge veje

Et N2-molekyle (dinitrogen) og tre H2-molekyler (dihydrogen) kan reagere med hinanden og blive til to NH3-molekyler (ammoniak):

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

N2 og H2 er reaktanter, mens NH3 er et produkt.

Det viser sig, at den modsatte reaktion også kan foregå:

2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g)

Nu er NH3 reaktant, mens N2 og H2 er produkter. 

Reaktionen kan altså 'gå begge veje'. Når en reaktion kan gå begge veje, plejer man at skrive reaktionen således op:

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

En reaktion, der kan gå begge veje, kalder man for en reversibel reaktion. Dobbeltpilene, ⇌, symboliserer netop, at der er tale om en reversibel reaktion.

Kemisk ligevægt 

De reversible reaktioner har en særlig egenskab, de har nemlig mulighed for at skabe det, man kalder for en kemisk ligevægt. Lad os igen se på reaktionen, hvor N2 og H2 bliver til NH3:

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

Vi siger, at vi til at st...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind