pKs og pKb

Kemi B og A + Biotek A.

Sammenhæng mellem pKs og pKb

Der eksisterer følgende sammenhæng mellem pKs for en syre (S) og pKb for dens korresponderende base (B):

\mathrm{pK_s+pK_b}=14

Denne formel bruges ofte, hvis man kender pKb og gerne vil bestemme pKs: 

\mathrm{pK_s}=14-\mathrm{pK_b}

Formlen kan også bruges til at bestemme pKb, hvis man kender pKs: 

\mathrm{pK_b}=14-\mathrm{pK_s}

pKs-værdier og pKb-værdier kan også ofte findes ved opslag i en tabel.

Definition på pKs

pKs-værdien er et mål for, hvor stærk en syre (S) er. Jo lavere pKs-værdien er, jo stærkere er syren.

pKs-værdien for en syre (S) er defineret således:

\mathrm{pK_s}=-\mathrm{log}(K_s)

Som vi kan se på formlen, afhænger pKs af den såkaldte styrkekonstant, Ks, for syren (S). 

Styrkekonstanten, Ks, er defineret som ligevægtskonstanten for syrens (S) reaktion med vand. Her ser vi syren (S) afgive en hydron til vand:

S(aq) + H2O(l)   ⇌  B(aq)  +  H3O+(aq)  

Vi bemærker, at basen (B) omdannes til sin korresponderende syre (S).

Ligevægtsudtrykket for ovenstående reakt...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind