Basestyrke

Kemi B og A + Biotek A.

Hvad er basestyrke?

Basestyrken beskriver, hvor god en base er til at optage en hydron (H+). Nogle baser er stærke og er dermed gode til at optage en hydron (H+). Andre baser er svage og er dermed mindre gode til at optage en hydron (H+). 

Definitionen på basestyrke tager udgangspunkt i, hvor god basen (B) er til at optage en hydron (H+) fra vand:

H2O(l)  + B(aq)  ⇌  OH-(aq) + S(aq)

B symboliserer base. Når basen (B) har optaget en hydron fra H2O, bliver basen (B) til sin korresponderende syre (S).

Ligevægtsudtrykket for ovenstående reaktion ser således ud:

\mathrm{K_b}=\mathrm{\frac{[OH^{-}]\cdot [S]}{[B]}}

Ligevægtskonstanten for reaktionen, Kb, kaldes for basens styrkekonstant. Bemærk at der er tilføjet et b til denne ligevægtskonstant, Kb. Dette b står for base. Det gælder generelt, at jo stærkere basen er, jo større er dens styrkekonstant, Kb

  • Stærke baser har meget store styrkekonstanter (Kb), fordi de er rigtig gode til at optage en hydron (H+).
  • Svage syrer har meget små styrkekonstanter (Kb), fordi de er mindre gode til at optage en hydron (H+).

Man kan omregne styrkekonstanten (Kb) til en såkaldt pKb-værdi på følgende måde:

\mathrm{pK_b}=-\mathrm{log(K_b)} 

pKb-værdien kan, ligesom styrkekonstanten (Kb), bruges til at vurdere styrken af en base. Det gælder, at jo lavere pKb-værdien ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind