Beregning af pH i syreopløsninger

Kemi B og A + Biotek A.

Metoden til beregning af pH i en syreopløsning afhænger af, om din syre er stærk eller middelstærk/svag. På de følgende to sider finder du fremgangsmåder for hver af disse to situationer:

Her får du et uddrag fra siden om middelstærk og svag syre:

Der findes en alternativ formel til beregning af pH for opløsning af en svag syre:

pH=\frac{1}{2} \cdot (pK_s-\mathrm{log(c_s)})

Af formlen kan vi se, at hvis blot vi kender syrens pKs-værdi og dens formelle koncentration (cs), kan vi udregne pH. Fordelen ved denne formel er, at man ikke behøver at bruge solve for først at bestemme [H3O+]. Svagheden ved formlen er, at den kun kan anvendes, hvis cs ikke er mindre end 10-4 M. Det er dog sjældent, at man møder situationer til den skriftlige Kemi A eksamen, hvor cs er så lille, at ovenstående formel ikke kan bruges. Husk dog, at hvis du vælger at bruge ovenstående formel, skal du huske at argumentere i din besvarelse med, at du kan godt bruge formlen, da cs er større end 10-4 M.

Eksempel på alternativ måde at beregne pH for opløsning af en svag syre

Vi siger, vi har en vandig opløsning af ethansyre, CH3COOH(aq). Den formelle koncentration af syren er cs=0,010 M. Hvordan beregner vi pH?

Ved tabelopslag ser vi, at CH3COOH har en pKs-værdi på 4,76. CH3COOH er altså en svag syre. Vi bemærker også, at den formelle koncentration, cs= 0,010 M, er stor nok (større end 10-4 M) til, at vi kan benytte denne formel:

pH=\frac{1}{2} \cdot (pK_s-\mathrm{log(c_s)})

Vi indsætter pKs=4,76 og cs=0,010 M, og beregner pH:

  pH=\frac{1}{2} \cdot (4,76-\mathrm{log(0,010)})=3,38

Det vil sige, pH=3,38. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind