Opgaver

Biologi C, B og A + Biotek A.

Her kan du få hjælp til at løse de mest almindelige opgavetyper om mikroorganismers vækst. Opgavevejledningerne og -eksemplerne er baseret på tidligere skritlige eksamensopgaver i Biologi A og Bioteknologi A. Du kan dog også sagtens bruge vejledningerne til at løse opgaver i undervisningen i Biologi C eller B.

  1. Afbild vækstkurven og vis, at der er tale om eksponentiel vækst
  2. Bestem fordoblingstiden for en kultur

Her er et uddrag af vores vejledning til at bestemme fordoblingstiden for en kultur af mikroorganismer

Fordoblingstiden bestemmes mest præcist, hvis du har et datasæt eller en funktion, der beskriver mikroorganismernes vækst. Du kan også aflæse fordoblingstiden af en vækstkurve, hvis du ikke har et datasæt eller en vækstfunktion. Du bør dog bestemme fordoblingstiden ud fra datasæt eller funktion, hvis du har mulighed for det, da det ellers kan trække ned til skriftlig eksamen.

1. Bestem fordoblingstid ud fra datasæt eller funktion

Du har typisk ikke funktionen for mikroorganismernes vækst opgivet direkte i opgaven, men i stedet et datasæt, som viser mængden af mikroorganismer til forskellige tidspunkter. 

1. Bestem funktionen

Du skal som det første tegne vækstkurven ud fra datasættet og bestemme funktionen for kurven. Brug vores vejledning til af afbilde en eksponentiel vækstkurve.

Du har nu en vækstkurve, hvor vækstfunktionen også er angivet. Grafen er i stil med denne...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind