Mikroorganismer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Mikroorganismer er organismer, der er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje. Man tale typisk om encellede organismer, når man beskæftiger sig med mikroorganismer. Encellede organismer kan evt. vokse i kolonier med andre celler, men de er stadig selvstændige organismer, der kan overleve uden de øvrige cellers tilstedeværelse.

Der findes disse forskellige overordnede typer af mikroorganismer:

  • Eukaryote mikroorganismer – dvs. celler med cellekerne. Her kommer du især til at arbejde med gærceller, som er encellede svampe. Protozoer (encellede dyr) og mange alger er andre eksempler på eukaryote mikroorganismer.
  • Prokaryote mikroorganismer – dvs. celler uden cellekerne. Her skelner man mellem to overordnede celletyper: bakterier og arkæer (eller arkebakterier). Bakterier er en type prokaryot mikroorganisme, du kommer til at arbejde meget med.
  • Virusser, som ikke er celler, men kapsler med arvemateriale indeni. Virusser kategoriseres ikke altid som mikroorganismer, da virusser ikke er celler og f.eks. ikke har et selvstændigt stofskifte eller kan formere sig uden en værtscelle. Man arbejder alligevel med virusser inden for en særlig gren af mikrobiologien, der hedder virologi.

Du får på de næste par sider en kort gennemgang af, hvad der kendetegner hhv. gærceller, bakterier og virusser....

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind