Mikrobiologiske metoder

Biologi C, B og A + Biotek A.

Mikrobiologi i undervisningen indebærer en række forskellige teknikker. Arbejdsmetoderne bruges til dyrkning, artsbestemmelse og tælning af mikroorganismer.

  1. Celledyrkning
  2. Mikroskopi
  3. Gramfarvning
  4. Spektrofotometri

Her kan du læse et uddrag af teksten om forskellige typer af vækstmedier til dyrkning af mikroorganismer:

Et vækstmedie til celledyrkning er enten flydende eller fast.

Flydende vækstmedier bruges hovedsageligt til dyrkning af alger og protozoer (dvs. encellede dyr) eller i industrien, hvor man gerne vil dyrke en større mængde mikroorganismer på én gang i store tanke.

Faste vækstmedier bruges typisk til dyrkning i laboratoriet. Faste vækstmedier er som regel baseret på agar, og agarplader er de mest almindelige vækstmedier i undervisningen i Biologi og Bioteknologi. Agar er en type gele, som mikroorganismer kan vokse på, men ikke nedbryde. Man kan smelte agar sammen med de stoffer, der skal være i vækstmediet. Når agaren er smeltet, kan blandingen overføres til en petriskål, der er en flad plastikskål med låg. Her kan mikroorganismen dyrkes, uden at kulturen bliver forurenet med andre mikroorganismer fra omgivelserne – f.eks. mikroorganismer i luften, der kan falde ned på vækstmediet ved såkaldt kimfald. Figur 1 viser, hvordan bakterievækst på et agarvækstmedie i en petriskål ser ud...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind