Afbild vækstkurve for eksponentiel vækst

Biologi C, B og A + Biotek A.

Du skal i nogle opgaver tegne en mikroorganismes vækstkurve ud fra et datasæt. Mikroorganismers vækstkurve viser udviklingen i antal bakterier, gærceller eller andre mikroorganismer i en kultur. Mikroorganismers vækst har fire forskellige faser, men du skal sandsynligvis kun tegne vækstkurven for mikroorganismernes vækstfase, som er den fase, hvor væksten er eksponentiel. Måske skal du ud fra grafen argumentere for, at væksten er eksponentiel.

Sådan løser du opgaven

Du løser opgaven ved at tegne grafen for datasættet og udføre eksponentiel regression i et regnearksprogram, f.eks. Excel. Eksponentiel regression giver en R2-værdi, som viser, om der er en eksponentiel sammenhæng mellem tid og bakteriemængde,...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind