Opbygning

Biologi C, B og A + Biotek A.

Hvad er bakterier?

Bakterier er prokaryote celler – i modsætning til f.eks. dyre- og planteceller, der er eukaryote celler. Prokaryoter adskiller sig fra eukaryoter ved:

  • Prokaryoter har ingen cellekerne.
  • Prokaryoter har kun ét stort ringformet kromosom, som findes frit i cytoplasma. Prokaryoter har derfor kun én udgave af alle deres gener (dvs. prokaryoter er haploide).
  • Prokaryoter har ikke ret mange organeller. Prokaryoter har f.eks. ikke mitokondrier, endoplasmatisk retikulum og grønkorn.

Bakteriecellers opbygning

Figuren herunder viser bakteriecellers overordnede struktur. Bakterier kan dog se ud på mange andre måder – cellerne kan f.eks. være kugleformede eller meget aflange og have et større eller mindre antal udvækster, som bruges til bevægelse.

Kilde: Mariana Ruiz Villarreal / CC BY 4.0.

Plasmider

Prokaryote celler har det meste af deres DNA i ét stort kromosom, men kan også have et eller flere plasmider. Plasmider er mindre ringformede DNA-stykker, som kan overføres mellem bakterieceller ved horisontal genoverførsel. På den måde kan gener for f.eks. antibiotikaresistens overføres direkte mellem bakterieceller. Læs mere på siden om resistens længere fremme i kompendiet.

Ribosomer

Ribosomer er organeller, der findes i prokaryote celler ligesom i e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind