Horisontal genoverførsel

Biologi B og A + Biotek A.…

...

Horisontal genoverførsel sker uden formering

Horisontal genoverførsel er overførsel af DNA direkte fra én organisme til en anden. "Horisontal" betyder, at overførslen sker på tværs af organismer i samme generation. Horisontal genoverførsel adskiller sig dermed fra nedarvning af gener fra forældre til afkom.…

...

Typer af horisontal genoverførsel

Du kan komme til at arbejde med tre typer horisontal genoverførsel i Biologi:

  • Transformation, som er optagelse af DNA i en celle.
  • Konjugation, som er overførsel af DNA mellem to celler.
  • Transduktion, som er overførsel af DNA mellem celler vha. virusser.

Forskellige celletyper kan indgå i horisontal genoverførsel, men horisontal genoverførsel er særligt vigtig hos bakterier. Bakterier har ikke kønnet formering, men formerer sig i stedet ved en bestemt type celledeling kaldet binæ…

...

Konjugation: overførsel af DNA mellem bakterier

To bakterier kan overføre DNA direkte mellem hinanden ved fysisk kontakt. Denne type genoverførsel kaldes for konjugation. Den ene bakterie (donoren) har et plasmid med gener for forskelli…

...

Transduktion: overførsel af DNA gennem virusser 

Transduktion er overførsel af gener mellem bakterier vha. viruspartikler. Virussers formering indebærer, at en virus overfører sit eget DNA til en bakteries arvemateriale. Virussens DNA indeholder gener, der koder for produktionen af nye virusser. Dette DNA bliver indsat i bakteriens arvemass…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind