Antibiotikaresistens hos bakterier

Biologi B og A + Biotek A.

Hvad er antibiotikaresistens?

Resistens er en organismes tilpasning til at kunne tåle en bestemt miljøfaktor, som tidligere var skadelig for organismen. Antibiotikaresistens er bakteriers tilpasning til at leve i et miljø, hvor der er antibiotika til stede.

Resistens skyldes mutationer

Resistens opstår, fordi der løbende sker tilfældige mutationer i DNA hos levende organismer. En mutation kan medføre, at en enkelt bakteriecelle pludselig kan tåle en bestemt slags antibiotika, som tidligere var skadelig for bakterien. Mutationen kan f.eks. indebære, at bakterien nu danner en lidt anderledes version af et enzym, som nu kan nedbryde antibiotikaet. Bakteriens overfladeproteiner kan også ændre sig, så antibiotika ikke længere kan trænge ind i cellen. Bakterien er altså blevet resistent over for denne type antibiotika. 

Resistens kan udbredes i en bakteriepopulation

Resistens kan udbredes i en bakteriepopulation på flere forskellige måder:

  • Resistente bakterier kan dele sig til nye identiske bakterieceller.
  • Resistente bakterier kan overføre genet for antibiotikaresistens til andre bakterier ved horisontal genoverførsel.
  • Bakteriepopulationen kan blive udsat for antibiotika, så alle andre bakterier end de resistente bakte
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind