Virus

Biologi B og A + Biotek A.

Virus er partikler, som kan trænge ind i levende organismer og bruge cellernes organeller til at formere sig.

  1. Hvad er virus?
  2. Virus' opbygning
  3. Virus' livscyklus

Her er et uddrag af vores gennemgang af virus' forskellige typer livscyklus

...

Herunder er tre forskellige eksempler på, hvordan virus' livscyklus forløber. Variationer i livscyklusserne hænger delvist sammen med, at virusserne har forskellige typer af arvemasse. Virus' formering kan dog foregå ret forskelligt for selv virus med samme type arvemasse.

Virus med dobbeltstrenget DNA

En virus med dobbeltstrenget DNA som arvemasse kan indsætte sit DNA direkte i et kromosom hos værtscellen. Værtscellens transkriptions- og translationssystem danner derefter virus-DNA og -proteiner, som kan samles til nye virus.

Her er et eksempel på denne type formering:

...

Virus med enkeltstrenget antisense-RNA

Nogle virustyper indeholder antisense-RNA. Antisense-RNA er enkeltstrenget RNA, som er komplementært til det mRNA, der koder for virusprotein. Antisense-RNA'et kan derfor transkriberes til mRNA. Det dannede mRNA kaldes også for sense-RNA. Antisense-RNA'et repliceres (kopieres) også, så det kan inkorporeres i nye viruspartikler. Både sense- og antisense-RNA dannes vha. enzymet virus-RNA-polymerase, som viruspartiklen bringer med ind i værtscellen.

mRNA'et translateres nu de proteiner, der skal bruges i de nye viruspartikler. Det gælder dels kapsidproteinerne og dels de overfladeproteiner, der skal sidde uden på kapsidet. Disse overfladeproteiner...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind