Vækst og vækstforhold

Biologi C, B og A + Biotek A.

Mikroorganismer som gærceller, bakterier og alger følger det samme vækstmønster, når de formerer sig. Mikroorganismer har derfor en bestemt vækstkurve.

Mikroorganismer har fire vækstfaser

Mikroorganismers ideelle vækstkurve ser sådan ud:

Kilde: Michał Komorniczak / CC BY 3.0

Vækstkurven ses, når en mikroorganisme dyrkes i en kultur i laboratoriet eller koloniserer et nyt miljø. Et nyt miljø kan også være en patient under en infektion.

Lagfasen (eller nølefasen)

Lagfasen (kaldes også nølefasen) er første stadie i mikroorganismens kolonisering af det nye miljø. Mikroorganismen er netop blevet introduceret til miljøet. Den tilpasser sig mediet, danner enzymer, vokser og udvikler sig, men formerer sig ikke endnu. Antallet af mikroorganismer stiger derfor ikke i lagfasen.

Vækstfasen

Mikroorganismen begynder at formere sig, når den er etableret i miljøet. Vækstfasen begynder dermed. 

Mikroorganismers vækst er eksponentiel under ideelle forhold, fordi cellerne deler sig ved mitose. Dvs., at én celle deler sig til to celler, der siden deler sig i fire, så otte osv. Væksten sker med mikroorganismens vækstrate. Læs mere om vækstraten i vores kompendium om vækstmodeller.

En mikroorganismes generationstid er den tid, der er mellem hver celledeling. Cellerne fordobler deres antal på generationstiden, da cellernes vækst er eksponentiel. Cellers generationstid kaldes derfor også for fordoblingsti...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind