Mikrobiologi

Biologi C, B og A + Biotek A.

Mikrobiologi er den gren af Biologi, der handler om mikroorganismer. Mikroorganismer er typisk encellede organismer, der kan vokse alene eller i en koloni med andre encellede organismer. Bakterier og gærceller er eksempler på mikroorganismer. Virusser regnes også indimellem som mikroorganismer, selvom virusser ikke er celler.

Her i kompendiet gennemgår vi bl.a., hvordan mikroorganismer forøger deres antal, når forholdene og ressourcerne i omgivelserne tillader det. Her taler man om mikroorganismers vækst, som er afhængig af bestemte vækstfaktorer. Du kan også læse om, hvordan man dyrker, mikroskoperer, artsbestemmer og tæller mikroorganismer.

Her kan du se et uddrag af teksten om mikroorganismers vækstfaser:

Lagfasen

Lagfasen er første stadie i mikroorganismens kolonisering af det nye medie. Her er mikroorganismen netop blevet introduceret til mediet. Den tilpasser sig mediet, danner enzymer, vokser og udvikler sig, men formerer sig ikke endnu. Derfor stiger antallet af mikroorganismer ikke i lagfasen.

Vækstfasen

Når mikroorganismen er etableret i mediet, begynder den at formere sig. Dermed begynder vækstfasen. Under optimale forhold sker mikroorganismers vækst eksponentielt. Hvis man ser på f.eks. én bakteriecelle, deler den sig i to, der siden deler sig i fire, så otte osv. Delingen sker ved såkaldt binær fission. Binær fission er en form for kloning af bakterieceller. Du kan læse mere om processen i kompendiet om bakterier.

En mikroorganismes generationstid har meget at sige, ift. hvor hurtigt mikroorganismen forøger sit antal. Generationstiden er den tid, det tager, fra hver mikroorganisme...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Mikrobiologi

[1]
Bedømmelser
  • 26-05-2019
    Givet af 3.g'er på STX
    tak
    Selv tak :)
    Givet af: Studienet.dk redaktionen