Vælg den rigtige metode

Et vigtigt spørgsmål er selvfølgelig, hvilken metode der er bedst at bruge i en bestemt situation. I dette kapitel hjælper vi dig med metodevalg i Samfundsfag.…

...

...

Du har lavet en problemstilling selv

Hvad gør du, hvis du selv har lavet en problemstilling, og du er i tvivl om, hvilken slags metode du skal bruge? Ofte giver svaret sig selv: Hvis du fx arbejder med taler, er diskursanalysen et godt værktøj. Andre gange er spørgsmålet lidt sværere. Problemet er, at ret mange samfundsfaglige problemer kan løses med både kvalitativ og kvantitativ metode.

Lad os kigge på et eksempel:

  • Hvad er sammenhængen mellem uddannelsesniveau og arbejdsløshed?

Her er en problemstilling, der både kan løses med kvantitative metoder og kvalitative metoder.

Kvantitativ, statistisk metode: Her kunne man med en chi-i-anden-test eller lineær regression undersøge, hvordan forskellige niveauer af udda…

...

Samfundsfaglig metode i SRP

Når du skriver SRP, skal du altid have et metodeafsnit, hvor du overvejer de metoder, du bruger i din opgave. Her kan du med fordel skrive de overvejelser, du har gjort dig om, hvordan din metode er god til at besvare netop din problemstilling.

Eksempel: SRP…

...

Samfundsfaglig metode i eksamenssynopsen

Når du skriver din eksamenssynopsis skal du altid have et afsnit, hvor du redegør for de metoder, du har brugt i løbet af opgaven.

I eksamenssynopsen skal du selv formulere din problemstilling på baggrund af noget udleveret materiale. Nogle gange vil det udleverede materiale pege i retning af en metode, du skal bruge. Andre gange kan du supplere med dit eget data. Under alle omstændigh…

...

Samfundsfaglig metode i AT

Når du skriver synopser i AT, skal du have et afsnit, hvor du redegør for dit metodevalg. Overvejelserne her skal stort set svare til de overvejelser, som du skal gøre dig, når du skriver din eksamenssynopsis. Du skal altså overveje, hvilken karakter din problemstilling har, og hvilken metode der passer bedst til en undersøgelse af netop din problemstilling.

Du kan med fordel inddrage overvejelser om din metodes ford…

...

Metode i artikler

Vi ser ofte, at elever bruger data fra artikler i deres opgaver. Det er selvfølgelig en rigtig god idé. Desværre er der mange, der skriver, at de bruger kvantitativ metode hvis de læser artikler, der indeholder statistik. Det er forkert at skrive.

Hvis du bruger en artikel, kan du til …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind