Interview

Hvad er et interview?

Et interview er en samtale mellem to eller flere personer med det formål at besvare en række spørgsmål. De personer, der interviewes kaldes informanter. Interview anvendes, når vi ønsker at komme helt tæt på vores informanter og se verden fra deres perspektiv. Gennem interviews får vi altså en dybere forståelse af informanternes syn på et fænomen end vi kan få gennem et spørgeskema. Af den grund har interviews typisk en høj validitet. Interviews giver også informanterne mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er noget de er tvivl om. Det øger også sandsynligheden for, at vi faktisk måler det vi ønsker at måle gennem vores interview. 

Eftersom vi ønsker at opnå en dyb forståelse, så tager interviews typisk også lang tid. Det gælder både i forhold til planlægning og udførelse af interviews. Af den grund vil man typisk have langt færre informanter end i en kvantitativ undersøgelse. Det betyder også, at man ikke kan generalisere på baggrund af interviews.

Den typiske form for interview er det semistrukturede interview. Det vi...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind