Variable

Her får du en udførlig gennemgang af, hvad en variabel er, hvilke typer variable, der findes og hvilket forhold de har til hinanden ud fra et hypotetisk eksempel. Variabel er et vigtigt begreb at kende, da du skal bruge det, hvis du skal lave en undersøgelse eller analyse i samfundsfag.

En variabel er en egenskab, der kan variere

En variabel er en egenskab ved vores analyseenheder, der kan variere, f.eks. køn, alder, indkomst eller uddannelse. Variable kan antage forskellige værdier. Variablen indkomst kan f.eks. have værdierne lav, middel og høj indkomst eller antage værdier i et interval fra 0 kr. og opefter. 

Når vi undersøger et socialt fænomen, så er vi typisk interesserede i, hvordan forskellige variable påvirker hinanden – også kaldet årsagssammenhænge eller kausalitet. I den forbindelse skelner vi mellem forskellige typer af variable; uafhængige, afhængige, kontrol, mellemkommende, alternativ uafhængige, interaktion og bagvedliggende variable. 

I tabellen nedenfor kan du se en oversigt over de forskellige variable. Tabellen har to parametre: tid og hvad der påvirkes. Tid forklarer, hvornår i tidsrækkefølgen den pågældende variabel befinder sig, mens påvirker forklarer, hvorvidt variablen påvirker den uafhængige eller den afhængige variabel.

Afhængig og uafhængig variabel

Den vigtigste skelnen er mellem uafhængige og afhængige variable. Den afhængige variabel er den variabel vi ønsker at forklare variationen i. Den uafhængige variabel er den variabel som vi mener kan forklare variationen, dvs. forskelle eller ændringer, i den afhængige variabel. Vi antager altså, at ændringerne i den uafhængige variabel er årsagen til ændringerne i den afhængige variabel. Det kan illustreres således:

Når man tegner årsagssammenhænge er det en god idé at have den uafhængige variabel til venstre for den afhængige variabel og trække pilen fra den uafhængige til den afhængige variabel. På den måde viser man retningen for årsagssammenhængen.

Et forsimplet eksempel kan være, hvis vi ønsker at forklare folks politiske ståsted ud fra folks indkomst. Vores afhængige variabel er politisk ståsted og variablen kan antage værdierne venstreorienteret og højreorienteret. En mulig forklaring på politisk ståsted kan være indkomst. Hvis vi antager, at indkomst kan forklare folks politiske ståsted, så er indkomst vores uafhængige variab...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind