Kvantitativ metode

Her får du en forklaring af, hvad kvantitativ metode er, hvilke fordele og ulemper metoden har og hvad kvantitative data er.

Sådan kan du bruge kvantitativ metode

Kvantitativ metode anvender statistik til at undersøge samfundet. Man vil typisk bruge kvantitativ metode til at undersøge om der er en sammenhæng mellem et antal variable og i så fald, hvilken sammenhæng der er mellem variablene. Dog kan man også bruge kvantitativ metode til at undersøge udvikling over tid, andele og fordelingen af en egenskab i en stikprøve. Når man anvender kvantitativ metode er man som regel også interesseret i at kunne generalisere sine resultater fra en stikprøve til den samlede population.

Kvantitativ metode er ikke kun én metode

Kvantitativ metode består både af indsamlingsmetoder og analysemetoder. Den mest typiske metode til at indsamle kvantitative data er spørgeskemaundersøgelser. Du kan læse alt om, hvordan du laver et spørgeskema i vores kompendium om spørgeskemaer. Der findes mange analysemetoder indenfor kvantitativ metode. Vi har lavet en udførlig gennemgang af alle relevante kvantitative analysemetoder i vores kompendium om kvantitativ analyse. Du kan både anvende analysemetoderne, hvis du har indsamlet dine egne spørgeskemadata, men også hvis du anvender andres spørgeskemaundersøgelser eller registerdata.

Din problemformulering bestemmer, hvilke kvantitative indsamlings- og analysemetoder du skal bruge, men det er vigtigt, at du er bevidst om, at der er både fordele og ulemper ved alle metodiske v...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind