Kvantitativ metode

Kvantitativ metode består af både dataindsamlingsmetoder og analysemetoder. På de følgende sider introducerer vi dig for, hvad kvantitativ metode er, hvad kvantitativ data er og udvalgte analyse- og dataindsamlingsmetoder:

Her ser du et uddrag fra siden Hvad er kvantitativ metode?

Kvantitative data er informationer, der kan tælles. Kvantitative data er altså talmateriale. Nogle typer kvantitative data har altid være tællelige. Det kan f.eks. være gennemsnitlig pensionsalder eller BNP. Talmaterialet kan altså dække over mange forskellige oplysninger. Andre typer af kvantitative data er oplysninger som er blevet kvantificeret. Det vil sige, at man har omdannet tekst, eller andet kvalitativt materiale, til tal. Det kan f.eks. være, at vi giver svarkategorierne i et spørgeskema (på engelsk survey) numre. Nogle gange er det også muligt at måle kvalitative begreber kvantitativt. Det kan f.eks. være, hvis vi måler begrebet politisk ståsted, så kunne vi måle det ved hjælp af en skala, der går fra mest venstreorienteret (0) til mest højreorienteret (10). 

Indenfor kvantitative data skelner man også efter den metode, der er brugt til at indsamle data - registerdata eller surveydata.

Registerdata har fået sit navn, fordi registerdata består af informationer som man har registreret. Det kan f.eks. være stemmeadfærd eller levealder. Danmark har mange databaser med registerdata, såsom Danmarks Statistik, og registerdata er derfor lettilgængeligt. Fordelen ved registerdata er, at det som regel er populationsdata. Det vil sige, at det er data om hele befolkningen. Når man bruger registerdata kan man altså udtale sig om hele populationen. Dog skal vi være opmærksom på, at vi ikke udtaler os på individniveau ud fra data på gruppeniveau. Et eksempel kunne være at beboere i en bestemt bydel i gennemsnit er meget rigere end andre bydele. I det tilfælde vil det være forkert at gå ud fra, at alle personer man møder fra den bydel er rige. Hvis vi møder en person fra den rige bydel kan vi altså ikke antage, at vedkommende er rig. Generelt skal vi være bevidste om, hvad man kan og hvad man ikke kan konkludere på baggrund af en undersøgelse.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind