Operationalisering

Her finder du en udførlig gennemgang af, hvad en operationalisering er, en vejledning til hvordan man laver en operationalisering samt et eksempel på, hvordan man operationaliserer.

Hvad betyder operationalisering?

Når du skal undersøge din problemformulering, så er et vigtigt skridt i processen at lave en god operationalisering. At operationalisere betyder at bevæge sig fra det abstrakte til det konkrete. Eller sagt med andre ord, så er operationalisering en betegnelse for den proces, hvor vi går fra at have abstrakte begreber til at have klart definerede og målbare variable og værdier. Det er svært at måle abstrakte begreber, hvordan måler man f.eks. kulturel kapital?

For at måle vores begreber er vi derfor nødt til at gøre dem mere konkrete. Man kan sige, at vi “oversætter” begreberne, så de bliver målbare. Operationaliseringen er vigtig, da den er med til at sikre, at vi måler det vi ønsker. Desuden er operationaliseringen med til at afgøre, hvilken indsamlingsmetode du bør gøre brug af samt hvilke spørgsmål du bør stille i et spørgeskema eller i et interview. Den måde vi definerer vores variable og værdier er nemlig med til afgøre, hvordan vi kan undersøge dem.

Du skal dog være opmærksom på, at det er vanskeligt at indfange alle nuancerne i et begreb, når vi går ned i abstraktionsniveau. Hvis vi tager kulturel kapital, så vil vi typisk måle det ved at spørge ind til uddannelsesniveau. Men begrebet indeholder mange flere nuancer. Kulturel kapital handler også om at kunne begå sig i samfundet såvel som finkulturelt. Jo mere konkrete vi bliver og jo tættere på data vi kommer, desto flere nuancer vil vi miste. Operationaliseringen skal gerne sikre, at vores begreb bliver målbart samtidig med at vi indfanger det centrale i begrebet. En god operationalisering er nø...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind