Hvad er kvalitativ metode?

Sådan bruger du kvalitativ metode

Kvalitativ metode bruger man til at undersøge kvalitative data. Formålet med kvalitativ metode er typisk at forstå sociale fænomener. Man ønsker at undersøge ens analyseenheder dybdegående og komme så tæt på informanternes oplevelser som muligt. Når vi anvender kvalitativ metode, så ønsker vi at komme tættere på en forståelse af, hvorfor og hvordan et socialt fænomen opstår.

En fordel ved kvalitativ metode er, at ens undersøgelser ofte har en høj validitet. Kvalitativ metode giver os en nuanceret forståelse af et fænomen, hvilket øger validitet. Svagheden vil kvalitativ metode er, at vi sjældent kan generalisere ud fra vores kvalitative undersøgelse, da der typisk indgår få enheder. 

Kvalitativ metode er ikke kun én metode

Kvalitativ metode består af både indsamlings- og analysemetoder. Interviews og observationsstudier er typisk de mest anvendte metoder til at indsamle kval...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind