Kvalitativ dataindsamling

Der findes forskellige måder at indsamle kvalitativ data. De mest anvendte metoder er:

Vi gennemgår de to metoder på de følgende sider.

Her kan du læse et uddrag fra siden Observation

Ikke-deltagende observation vil sige, at man sætter et sted, hvor man ikke er i vejen og observerer samt tager noter. Man blander sig ikke i det man observerer. Det handler om “at gå i et med tapetet”. Fordelen ved denne form for observation er, at det er lettere at have overblik over, hvad der foregår samt at det er lettere at holde sig objektiv. En ulempe er, at man måske går glip af vigtig viden.

Deltagende observation vil sige, at man tager del i den aktivitet man undersøger. Ved at deltage kommer man tættere på informanternes oplevelser, fordi man prøver på egen krop, hvordan det føles at være en del af en aktivitet. Det kan eksempelvis være, at man ønsker at undersøge kristendom. En deltagende observation kan i det tilfælde være at tage i kirke, hvor man deltager i de ritualer der er i kirken, såsom at synge samler og gå til nadver.

Fordelen ved deltagende observation er, at man får en dybere forståelse af det man undersøger ved at have prøvet det på egen krop. Når man er deltagende, så kan man også stille spørgsmål og få uddybet, hvorfor folk handler som de gør. Ulempen er, at det kan være svært at holde sig objektiv, når man deltager og kommer tæt på dem man undersøger. Der er også øget risiko for, at man kommer til at påvirke folks handlinger, når man deltager. Endelig kan det være sværere at have overblik over det man undersøger, når man deltager. Det er eksempelvis svært at tage noter imens.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind