Kvantitativ dataindsamling

Kvantitativ dataindsamling foregår typisk via spørgeskemaundersøgelser. I vores kompendium Spørgeskema forklarer vi dig, hvordan du laver et godt spørgeskema. Man kan også indsamle kvantitative data fra registre, såsom Danmarks Statistik.

Her kan du se et uddrag fra siden Vælg svarkategorier i vores kompendium om spørgeskemaer

  • Dine svarkategorier skal være symmetriske. Det betyder, at der skal være lige mange “enig”- og “uenig”-svarkategorier. Du bør f.eks. ikke lave en skala, som ser sådan her ud: Fuldstændig enig, meget enig, enig, uenig. Hvis dine svarkategorier ikke er symmetriske, så vil din data blive skævvredet. Du vil altså få validitetsproblemer, da det medfører en systematisk fejlmåling.
  • Dine svarkategorier skal være udtømmende og gensidigt udelukkende. Det betyder, at der skal være et svar for alle og at alle kun skal kunne sætte ét svar. Hvis vi f.eks. spurgte, hvad folk vil stemme til næste valg, så skal vi ikke kun angive partierne som svarkategorier. Vi skal også inkludere “vil stemme blankt”, “vil ikke stemme”, "vil stemme på kandidat udenfor partierne" og “ved ikke” - ellers er svarkategorien ikke udtømmende. Ligeledes kan vi ikke både have svarkategorien “Enhedslisten” og svarkategorien “rød blok”, da respondenten så kan sætte kryds ud for to svarkategorier. I det tilfælde ville svarkategorien ikke være gensidigt udelukkende. Hvis dine svarkategorier ikke er udtømmende og gensidigt udelukkende, så er det muligt, at dine respondenter enten ikke kan finde en relevant svarkategori eller finder for mange. Begge tilfælde vil forvirre respondenterne og deres svar vil blive påvirket, hvilket betyder, at vores måling bliver skæv. Vi kan altså få både reliabilitets- og validitetsproblemer.
  • Svarkategorien skal matche spørgsmålet. Du skal bruge en svarkategori som passer til spørgsmålet. Hvis spørgsmålet handler om, hvorvidt man er enig eller uenig i noget, så kan svarkategorien ikke være ja/nej.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind