Kausalitet (årsagssammenhæng)

Hvad er kausalitet?

Kausalitet vil sige, at en variabel påvirker en anden variabel. Det kalder vi også en årsagssammenhæng. Indenfor Samfundsfag er vi ofte interesserede i at undersøge om og hvordan variable påvirker hinanden. Det er dog sjældent nemt at vurdere om en sammenhæng mellem to variable er kausal. Vi bruger derfor fire kriterier til at vurdere sammenhængens kausalitet. Kriterierne kaldes derfor kausalitetskriterierne.

Kausalitetskriterierne

Du skal bruge kausalitetskriterierne til at vurdere om det er sandsynligt, at den uafhængige variabel rent faktisk påvirker den afhængige variabel. Vi bruger kausalitetskriterierne, da vi ikke direkte kan observere eller ”se” årsagssammenhænge. Vi kan derfor ikke være 100% sikre på, at vores årsagssammenhæng er gyldig, men hvis vores analyse lever op til kausalitetskriterierne, så øger det sandsynligheden for, at der er en sammenhæng mellem den uafhængige og den afhængige variabel.

De fire kausalitetskriterier er som følger:

Tidsrækkefølge

Den uafhængige variabel skal komme før den afhængige variabel i tid.

Teoretisk begrundelse

De...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind