Kvalitativ metode

Kvalitativ metode er ikke bare én metode. På de følgende sider introducerer vi dig til kvalitative dataindsamlingsmetoder og analysemetoder. Vi går i dybden med, hvad der kvalitativ metode og hvad kvalitativ data er:

Her ser du et uddrag fra siden Interview

Inden du laver dine interviews, så skal du først lave din interviewguide. En interviewguide er en oversigt over de temaer og spørgsmål du gerne vil have svar på. Du laver din interviewguide ved at operationalisere din problemformulering til konkrete spørgsmål. Det er vigtigt, at dine spørgsmål er skrevet i et sprog dine informanter forstår. Det vil sige, at du ikke skal bruge faglige begreber medmindre du undersøger en bestemt faggruppe. 

Dine spørgsmål bør være åbne. Det vil sige, at de ikke kan besvares med ja eller nej. Det er også en god idé, at du forbereder opfølgende spørgsmål, så du kan få så uddybende svar som muligt. I forhold til rækkefølgen på dine spørgsmål, så starter man typisk interviewet med spørgsmål, der er relativt nemme at svare på og venter med de mere personlige spørgsmål til senere i interviewet. 

Du behøver ikke følge din interviewguide slavisk. I et semistruktureret interview er der plads til, at du kan stille nye spørgsmål, hvis din informant siger noget interessant.

Det kan desuden være en god idé, at du laver et pilotinterview. Hvis der er nogle spørgsmål, der ikke fungerer eller som den du interviewer har svært ved at forstå, så kan du prøve at omformulere dem.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind