Noter

På denne side finder du en opsamling med noter om kemisk ligevægt. Siden kan for eksempel være nyttig, hvis du snart skal til mundtlig eksamen og har brug for hurtigt at få et overblik. Bemærk, at normalt vil kun afsnittene: Hvad er kemisk ligevægt?, ligevægtsloven, homogene ligevægte og ydre indgreb og genoprettelse af ligevægt være relevante for B-niveau. For A-niveau er hele dette kapitel relevant.

Hvad er en kemisk ligevægt?

  • En reversibel reaktion er en reaktion, der kan gå begge veje
  • Kemiske ligevægte kan kun opstå for reversible reaktioner
  • Kemisk ligevægt har indstillet sig, når reaktionshastigheden mod højre (mod produkterne) er lig med reaktionshastigheden mod venstre (mod reaktanterne)

Ligevægtsloven

Vi tager udgangspunkt denne reversible reaktion:

aA + bB   ⇌  cC + dD 

A og B er reaktanter og C og D er produkter. a, b, c og d er koefficienter.

Y=\frac{[C]^{\boldsymbol{c}} \cdot [D]^{\boldsymbol{d}}}{[A]^{\boldsymbol{a}} \cdot [B]^{\boldsymbol{b}}}

  • Når ligevægten har indstillet sig, vil reaktionsbrøken (Y) være lig med en ligevægtskonstant (K)
  • Hver reaktion har sin egen ligevægtskonstant
  • Det fænomen, at reaktionsbrøken (Y) ved ligevægt er lig med en ligevægtskonstant (K) kaldes for ligevægtsloven 
  • Hvis Y=K har ligevægten indstillet sig
  • Hvis Y<K (Y mindre end K) vil reaktionen gå mod højre for at ligevægten kan indstille sig
  • Hvis Y>K (Y stør
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind