Gassers opløselighed i vand (Henrys lov)

I dette kapitel lærer du om gassers opløselighed i vand, og om de tilhørende begreber Henrys lov og Henry-konstanten

Henrys lov og Henry-konstanten

Henrys lov siger følgende: 

Jo større partialtryk af en gas, jo mere kan der opløses af gassen i vand.

For at forstå Henrys lov, vil vi se et eksempel med udgangspunkt i CO2-molekylet. CO2 er kendt som en gas, da CO2 oftest befinder sig i gasfasen. Derfor plejer vi at skrive: CO2(g). Mange gasser kan imidlertid også opløses i en væske, som for eksempel vand. CO2 opløst i vand skrives således: CO2(aq). Der kan indstille sig en ligevægt mellem CO2 på gasform og CO2 i vandig opløsning:

Denne ligevægt kan vi også skrive således:

CO2(g)  ⇌  CO2(aq)

Ligevægtsudtrykket ser således ud:

K_H=\frac{[CO_2(\mathrm{aq})]}{p(CO_2)}

KH er ligevægtskonstanten. Bemærk at der er tilføjet et H til KH, fordi ligevægtskonstanten for denne her slags ligevægte kaldes for Henry-konstanten.

Vi prøver at omskrive ligevægtsudtrykket:

[CO_2(\mathrm{aq})]=K_H \cdot p(CO_2)

Da KH er en konstant, kan vi se, at gassens opløselighed i vand, [CO2(aq)] , er proportional med partialtryk...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind