Temperaturændring

På denne side lærer du, hvordan man, ud fra Le Chateliers princip, kan forudsige, hvordan en ligevægt reagerer på det ydre indgreb kaldet temperaturændring. Du får desuden en kort og præcis gennemgang af exoterme og endoterme reaktioner, da disse begreber er en forudsætning for at forstå emnet.

Intro

Når du, ud fra Le Chateliers princip, skal argumentere for, hvordan en ligevægt forskydes ved en temperaturændring, skal du tænke på følgende måde:

  • Hvis temperaturen hæves, forskydes ligevægten i dens endoterme retning 
  • Hvis temperaturen sænkes, forskydes ligevægten i dens  exoterme retning

Kemiske bindinger indeholder energi

Kemiske bindinger indeholder energi. En kemisk reaktion er kendetegnet ved, at der først brydes nogle bindinger, og derefter dannes nogle nye bindinger. Da bindingerne indeholder energi, har en kemisk reaktion evnen til, enten at afgive varme til omgivelserne, eller at optage varme fra omgivelserne.

Exoterm reaktion

En exoterm reaktion er en reaktion, der afgiver varme til omgivelserne. Et eksempel på en exoterm reaktion er forbrændingsreaktioner. Når du brænder noget af, kan du mærke, at det bliver varmt. Det skyldes, at forbrændingsreaktioner har evnen til at afgive varme til omgivelserne. Vi ser her et eksempel på en forbrændingsreaktion:

C3H8(g)  +  5O2(g)  →  3CO2(g)  +  4H2O(l)

Gassen propan, C3H8, bruges som lightergas. I ovenstående reaktion ser vi forbrændingsreaktionen for propan. Man kan også godt skrive reaktionen på denne måde:

C3H8(g)  +  5O2(g)  →  3CO2(g)  +  4H2O(l...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind