Ligevægtsloven for homogene ligevægte

I dette kapitel hjælper vi dig med, hvordan du opskriver reaktionsbrøken for de såkaldt homogene ligevægte.

En kemisk ligevægt er homogen, hvis alle reaktanter og produkter befinder sig i den samme fase.

Der findes to typer af homogene ligevægte:

  1. Homogen ligevægt i vandig opløsning (aq)
  2. Homogen ligevægt i gasfasen (g)