Ydre indgreb

Hvis du har en reversibel reaktion, hvor ligevægten har indstillet sig, kan du bringe reaktionen ude af ligevægt ved at lave et såkaldt ydre indgreb. Du kan lave ydre indgreb på flere forskellige måder. Her ser du de mest almindelige former for ydre indgreb:

Efter du har bragt reaktionen ud af ligevægt, vil ligevægten, efter noget tid, have indstillet sig igen. For at ligevægten kan blive genoprettet, skal reaktionen enten gå mod højre (mod produkterne), eller mod venstre (mod reaktanterne). Om reaktionen skal gå mod højre eller mod venstre, afhænger af den konkrete situation. Der findes to måder til at vurdere, i hvilken retning reaktionen vil gå:

Som oftest bruger man Le Chateliers princip, da det, for de fleste, er den letteste måde at vurdere, i hvilken retning en reaktion vil gå. Reaktionsbrøken er en lidt mere matematisk måde at argumentere på.