Rapporter om kemisk ligevægt

Kemisk ligevægt er en vigtig disciplin i mange kemirapporter. Kemisk ligevægt er obligatorisk på både B-niveau og A-niveau, og det er også et emne, der ofte inddrages i større skriftlige opgaver som SRP, SRO og SSO. 

På B-niveau er der normalt fokus på de homogene ligevægte, mens de heterogene ligevægte normalt først inddrages på A-niveau. Uanset om du har Kemi på B-niveau eller A-niveau, forventes du at have forståelse for begreber som kemisk ligevægt, reaktionsbrøk, ligevægtskonstant, Le Chateliers princip, koncentrationsændring, volumenændring, trykændring og temperaturændring.

På næste side finder du hjælp til den mest almindelige rapport om kemisk ligevægt. Der vil løbende blive tilføjet flere sider med flere rapporter.