Indgreb i en kemisk ligevægt

Den mest almindelige rapport om kemisk ligevægt i gymnasiet, handler om indgreb i en kemisk ligevægt. Rapporten går under flere forskellige navne, men de mest almindelige er:

  • Indgreb i en kemisk ligevægt
  • Indgreb i et ligevægtssystem
  • Forskydning af ligevægt

Forsøget handler om denne ligevægtsreaktion:

Fe3+(aq)  +  SCN-(aq)  ⇌  Fe(SCN)2+(aq)

I forsøget laver man en række ydre indgreb, og skal så argumentere for de efterfølgende forskydninger af ligevægten ud fra både Le Chateliers princip og ud fra reaktionsbrøken. De ydre indgreb, der bliver foretaget er koncentrationsændring, temperaturændring og volumenændring. Man bestemmer i hvilken retning ligevægten forskydes ved hjælp af reaktionsdeltagernes forskellige farver. Fe3+(aq) er gul, SCN-(aq) er farveløs og Fe(SCN)2+(aq) er rød. 

Du får her en grundig hjælp til rapporten om indgreb i en kemisk ligevægt.