Reaktionsbrøken

På denne side lærer du, hvordan man, ud fra reaktionsbrøken, kan forudsige, hvordan en ligevægt reagerer på de tre ydre indgreb kaldet henholdsvis koncentrationsændringtrykændring og volumenændring

Intro

Der findes grundlæggende fire typer ydre indgreb i en ligevægt. Reaktionsbrøken er praktisk i forbindelse med tre af disse ydre indgreb, nemlig koncentrationsændringtrykændring og volumenændring. Vi vil se nogle eksempler på, hvordan vi kan bruge reaktionsbrøken til at vurdere, om reaktionen går mod højre (mod produkterne), eller mod venstre (mod reaktanterne), efter et givet ydre indgreb.

Koncentrationsændring

Vi tager udgangspunkt i denne reversible reaktion:

Fe3+(aq)  +  SCN-(aq)  ⇌  Fe(SCN)2+(aq)

Reaktionsbrøken for ovenstående reaktion ser således ud:

Y=\frac{[Fe(SCN)^{2+}] }{[Fe^{3+}] \cdot [SCN^{-}]}

Vi siger, at en ligevægt har indstillet sig, og dermed er reaktionsbrøken lig med ligevægtskonstanten, Y=K.

Vi tilsætter en reaktant (SCN-)

Hvis vi tilsætter SCN--ioner (vi kan for eksempel tilsætte SCN- i form af KSCN), bliver [SCN-] større. Når [SCN-] bliver større, bliver nævneren i reaktionsbrøken også større, og dermed er der ikke ligevægt længere. Derfor vil reaktionen forskydes i en retning, hvor nævneren kan blive mindre igen og tælleren større, så ligevægten kan opret...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind