Få hjælp på Studienet.dk

Studienet støtter dig i din læring og dine præstationer

I din tid på gymnasiet eller HF vil du få mange forskellige udfordringer i fagene. Nogle ting vil selvfølgelig være lette og noget, som du selv kan finde ud af uden problemer. Men der vil også være andre ting, som er sværere for dig at løse på egen hånd.

På Studienet vil vi rigtigt gerne hjælpe dig til at få mest muligt ud af STX, HHX, HF eller HTX. Derfor har vi skrevet en lang række forskellige fagkompendier, analysemodeller, vejledninger og opgavehjælp, som kan give dig hjælp og støtte til fagene. Studienets faglige materialer er skrevet af vores redaktion, som består af fagligt kompetente og erfarne undervisere.

Vores materialer: 

  1. giver en korrekt og præcis hjælp, som understøtter din læring.
  2. har en logisk struktur, så du enten kan læse dem fra A-Z eller finde hjælp til lige præcis dit problem.
  3. er skrevet i et simpelt og klart sprog.
  4. indeholder masser af praktiske eksempler.

Vi arbejder mest med de store fag, det vil sige dansk, engelsk, samfundsfag, biologi, matematik og historie, samt de store skriftlige opgaver som SRP, SOP, SSO, SRO og DHO. Men vi har også rigtigt meget materiale, som du kan få gavn af til dine andre fag.

Hvis du er underviser på en ungdomsuddannelse, kan du få gratis adgang til Studienet, læs hvordan du får det her.

Trin for trin vejledning

Studienets faglige vejledninger er opbygget trin for trin, hvor det giver mening. Det vil sige, at de hjælper dig til at dele din arbejdsproces op i logiske trin, og de giver dig vejledning på hvert enkelt trin. Hvis du følger de faglige værktøjer fra start til slut, vil du altså få vejledning i alle trin. Men du kan også vælge de trin, som er relevante for dig i din egen arbejdsproces.

Som et eksempel på, hvordan trin for trin vejledningerne er opbygget, kan vi tage Studienets opgavehjælp til sagprosaopgaverne i Dansk (STX Kronik, Analyse af ikke-fiktive tekster på HHX og HTX, samt Diskuterende Artikel på HF).  

Første trin giver dig et overblik over opgaven og teksten. Det indeholder bl.a. et kort og præcist resumé. På andet trin får du relevante baggrundsinformationer og forklaringer på vanskelige ord eller udtryk i teksten. På tredje trin gennemgår vi tekstens vigtigste synspunkter ud fra direkte tekstcitater. Det fjerde trin giver dig eksempler og forklaringer på tekstens argumentation og sproglige virkemidler, samt en vurdering af tekstens argumentation. Det femte trin giver dig gode idéer til at diskutere teksten.

Mange af vejledningerne i Dansk har også en eksempelbesvarelse, som vi har lavet for at vise dig, hvordan en hel opgave kan se ud.

I andre fag og opgavetyper kan opgavehjælpen naturligvis være lidt anderledes opbygget. Men vi har bevaret den grundlæggende idé, så du kan få hjælp til hele din proces eller hoppe ind på de trin, hvor du helt præcist mangler hjælp.

Bliv god til fagene ved at bruge Studienet

Studienets endelige mål er at gøre dig god til dine fag. Det er den tankegang, som ligger bag alt, hvad vi laver af materialer. Du kan både bruge os til helt konkrete opgaver og til generelt at blive bedre til dine fag.

I vores opgave- og analysehjælp får du f.eks. nogle relevante arbejdsspørgsmål, som kan hjælpe dig til at få hul på den opgave eller analyse, du sidder med. Du vil også få relevante henvisninger til vejledninger i opgavegenrer og til analysemodeller - naturligvis målrettet den specifikke tekst eller opgave. Du har naturligvis også muligheden for at læse vores grundige forklaringer.

Til en del opgavetyper har vi også lavet eksempelbesvarelser, så du kan se, hvordan en opgave til 12 kan se ud. Ved at kombinere de forskellige værktøjer vil du kunne øve dig i dine fag.

Til at starte med har du måske brug for de grundige forklaringer eller behov for at kigge i eksempelbesvarelserne. Senere vil du måske kun bruge arbejdsspørgsmålene og de forskellige typer vejledninger i opgavegenrerne og analysemodellerne.

Til sidst vil du måske slet ikke have brug for Studienet, men gå direkte på at lave dine helt egne løsninger eller analyser. Og så har vi egentlig nået vores mål. 

Når du bruger Studienets materialer, opøver du din egen evne til at finde og udvælge de væsentligste elementer i teksten eller opgaven. Oftest dækker vi langt mere, end du som elev kan forventes at komme ind på. Du har derfor mulighed for selv at vurdere hvilke ting, som du kan bruge til at skabe en god og sammenhængende opgave.

Brug værktøjerne til at få gode ideer

Værktøjerne er også rigtig gode at bruge, hvis du blot har brug for gode ideer til at komme i gang. Hvis du skal lave en specifik opgave, så kan det være godt at se et eksempel på, hvordan du skal bygge den op, inden du kaster dig over arbejdet selv. Her kan du bruge vores vejledninger til de forskellige opgavegenrer.

Det kan også være godt at supplere med vores vejledninger i fagenes forskellige arbejdsmetoder, så du får en idé om de dele, der skal indgå i en bestemt form for analyse.

Endelig giver vores værktøjer stor mulighed for, at du kan få ideer til emnevalg og problemformulering i de store opgaver på STX, HHX, HF eller HTX. Dels kan du finde mange eksempler på andre elevers opgaver i vores database, dels kan du kigge på forslagene i vores kompendier og Topic Guides.

Oversigt over de faglige værktøjer på Studienet

Her får du en kort oversigt over de faglige værktøjer, du kan finde på Studienet. Vi kommer også ind på, hvordan du kan bruge dem som støtte i din hverdag på gymnasiet eller HF. Under hver type vil vi give dig henvisninger til konkrete eksempler på Studienet. Du kan finde mange flere faglige værktøjer i søgefeltet på Studienet.

Opgavehjælp, analysehjælp og Study Guides

Opgavehjælp er værktøjer, som du kan bruge, når du skal skrive eller løse en opgave. Her kan du finde hjælp til at løse mange tidligere eksamensopgaver i fagene. Vores opgavehjælp giver dig en trin-for-trin vejledning i at løse eller skrive opgaven. Hvert trin bliver grundigt forklaret, og du får konkrete eksempler på løsninger eller pointer i forhold til opgaven.

Matematik A STX - 25. maj 2018

Her har du et eksempel på vores opgavehjælp i Matematik, hvor vi hjælper dig med at løse opgaverne i eksamensættet fra STX Matematik A 25. maj 2018.

Delopgave B: Konkurrence og arbejde | Samf A

Her har du et eksempel på opgavehjælp til Samfundsfag A, hvor vi hjælper dig med besvarelsen af "Konkurrence og arbejde".

Vi har tabt mennesket i vores teknologiorgasme

Her har du et eksempel på vores opgavehjælp til Dansk A. Her guider vi dig igennem til en god besvarelse af en kronikopgave fra sommereksamen 2018.

Analysehjælp minder om opgavehjælp, men giver dig først og fremmest hjælp til at analysere, fortolke og perspektivere litteratur i danskfaget. I analysehjælpen starter vi med et grundigt og præcist resumé af teksten, derefter gennemgår og forklarer vi teksten grundigt ud fra de analyseredskaber, som du normalt skal bruge i faget, og vi hjælper dig med at samle analysen til en fortolkning og giver dig gode idéer til perspektivering. I engelskfaget kalder vi analysehjælpen for Study Guides.

Blikdåserne

Her har du et eksempel på analysehjælp i Dansk. I webbogen får du hjælp til at analysere novellen "Blikdåserne".

Animal Farm

Her har du et eksempel på analysehjælp i Engelsk. Her har vi lavet en Study Guide, som hjælper dig med at analysere George Orwells roman "Animal Farm".

Analysemodeller, vejledninger og eksamensvejledninger 

Analysemodeller er værktøjer, der hjælper dig med at blive bedre til bruge fagenes metoder. Vi har lavet analysemodeller til de mange forskellige typer af analyser, som du skal lave i Dansk og Engelsk. De giver dig en overskuelig og letforståelig vejledning i, hvordan du bruger forskellige analysemodeller i praksis.

Novelleanalyse

Her har du et eksempel på en af vores mange analysemodeller. Her er det en model for novelleanalyse i danskfaget.

Studienets vejledninger er en bred vifte af værktøjer. Vejledningerne hjælper dig med at blive god til at løse og skrive de forskellige opgavetyper og -genrer, der findes i fagene. Studienet har også lavet vejledninger til de store opgaver som SRP, SOP, SSO, SRO og DHO. Du kan også finde vejledninger til at bruge matematikprogrammer, opstille litteraturlister og meget andet.

Vejledningerne gennemgår trin for trin, hvad du skal gøre for at løse eller skrive en bestemt type opgave. I hvert trin vil du både få grundige forklaringer og gode eksempler, så du let kan overføre vejledningens trin til den opgave, du selv sidder med.   

SRP-bogen

På Studienet kan du finde SRP-bogen, der hælper dig igennem alle faser i at skrive et SRP eller SOP.

Kildehenvisninger og litteraturliste

Her har du Studienets vejledning, som fortæller dig alt om, hvordan du skal lave kildehenvisninger og opstille litteraturlister i dine opgaver - både manuelt og automatisk.

Vejledning til analytical essay

Studienet har lavet vejledninger til at skrive i de fleste fags genrer. Her er et eksempel på analytical essay fra Engelsk. Du kan også finde vejledninger til alle genrer i Dansk.

Eksamensvejledninger er alle Studienets grundige vejledninger til mundtlige og skriftlige eksamen i fagene. For tiden findes der vejledninger til eksamen i 21 forskellige fag.

Vejledningerne er skrevet, så de forbereder dig bedst muligt på, hvordan en eksamen forløber. Eksamensvejledninger gennemgår alle de ting, du skal tænke på og gøre både før og under eksamen.

Guide til skriftlig eksamen i Dansk

På Studienet kan du finde vejledninger til næsten alle de skriftlige eksamener i fagene på både STX, HHX, HF og HTX. Her ser du vejledningen i Dansk A skriftlig.

Guide til mundtlig eksamen i Engelsk

Du kan også finde vejledninger til de fleste mundtlige eksamener i fagene på både STX, HHX, HF og HTX. Her er vejledningen for mundtlig eksamen i Engelsk A og B.

Kompendier og Topic Guides

Kompendier er Studienets gennemarbejdede noter til fagenes stofområder. I kompendierne får du et præcist og overskueligt overblik over et emne. Du kan både bruge kompendier som en støtte i hverdagen og til at supplere dine egne noter op til eksamen.

Nervesystemet

I mange fag laver vi kompendier, som gennemgår hele det faglige pensum. Her har du et eksempel på et kompendium om nervesystemet til Biologi A, B og C samt Bioteknologi A.

Kristendom | Noter

Her er et eksempel på vores noter omkring emnet "kristendom" i religionsfaget.

Metode i samfundsfag

I mange fag har vi også lavet noter omkring de faglige metoder. Blandt andet i Dansk og som her i Samfundsfag.

Engelsk grammatik

Studienets store engelske grammatik er blevet en uundværlig hjælp for rigtig mange elever.

Topic Guides er et værktøj til engelskfaget, som minder om kompendier. I Topic Guides gennemgår vi indholdet af typiske emner fra undervisningen, kommer med forslag til gloser til emnet og gode eksempler på tekster, som kan inddrages. Topic Guides kan give dig god hjælp, hvis du skal lave en opgave inden for emnerne, uanset om der er tale om en synopsis til en eksamen, en skriftlig opgave i faget, et mundtligt oplæg eller et studieretningsprojekt.

The Civil Rights Movement

Her er en Topic Guide til emnet "The Civil Rights Movement". Vi skriver hele tiden nye Topic Guides, som du kan bruge til overblik over faglige emner eller inspiration til dine opgaver.

Udover de faglige værktøjer, som vi har nævnt her, kan du på Studienet også finde rigtigt mange eksempler på opgavebesvarelser og noter, som er lavet af andre elever. De kan ofte give dig god hjælp til at løse en tilsvarende opgave selv.