Problemformulering og problemstillinger

Efter indledningen skal du have din problemformulering og dens underspørgsmål. Du skal også forklare, hvorfor underspørgsmålene er relevante, og hvordan de hænger sammen. Det samlede afsnit bør fylde omkring ½ til en 1 side.

Sæt din problemformulering ind

Problemformuleringen stiller du op, så du klart viser dens hovedspørgsmål og underspørgsmålene. Det skal være den samme problemformulering, som du tidligere afleverede til din vejleder. Hvis du får behov for at ændre i problemformuleringen, skal du altid først aftale med vejlederen. Her er et eksempel på en problemformulering i biologi og samfundsfag.

Eksempel

Problemformulering:

Hvad kan forklare stigningen i antallet af stresstilfælde og kan man gøre noget ved udviklingen?

Underspørgsmål:

1. Gør rede for den biologiske me

...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind