Synopsis

Pointen med eksamensprojektet på HF (EP) er ikke at aflevere en stor og lang skriftlig opgave, men alligevel skal du faktisk lave en rimelig grundig besvarelse af din problemformulering. Denne besvarelse skal afspejles i din synopsis.

På de næste sider giver vi dig hjælp til at skrive din synopsis. Først ser vi på den overordnede opbygning og længden. Derefter går vi tæt på indledningen, hvor du skal præsentere dit emne, og hvorfor det er relevant at arbejde med. Indledningen skal lede frem til det fokus, som problemformuleringen giver udtryk for. Vi hjælper dig med at uddybe, hvorfor din problemformulering og dens underspørgsmål er relevante for din undersøgelse, og hvilken sammenhæng der er i undersøgelsen.

Derefter ser vi på, hvordan du kan skrive et godt metodeafsnit, hvor du gør rede for dine metoder og materialer, og hvorfor du har valgt dem. Så får du hjælp til at opbygge et godt afsnit, hvor du besvarer underspørgsmålene i problemformuleringen på en kort og præcis måde. Derefter får du gode råd om at skrive en samlet konklusion og ideer til videre undersøgelser. Til sidst ser vi på litteraturliste og bilag.

Du får ikke karakter for synopsen, men kun for din mundtlige eksamen. I praksis er det dog oftest sådan, at kvaliteten af synopsen også afspejler den endelige karakter. En god synopsis ender som regel altid med en god mundtlig eksamen og et godt resultat, mens det ofte er vanskeligt at ”rette op” på en dårlig synopsis til den mundtlige eksamen.

Uddrag

Her kan du se et uddrag fra vejledningen.

Sådan skal du formulere dig i konklusionen

Konklusioner skal skrives med en faglig stemme. Det vil sige, at du skal formulere dig objektivt og argumentere for dine pointer. Samtidigt er det vigtigt, at du bruger korrekte faglige begreber. Hvis du har vanskeligt ved at finde argumentationen for en pointe, så spørg altid dig selv, hvorfor og hvordan du er nået frem til pointen, så vil din argumentation dukke op.

En konklusion må ikke indeholde nyt stof, så du må altså ikke præsentere læseren for nye tilgange eller teorier, som du ikke har nævnt tidligere.

I den gode konklusion skal du tage stilling. Hvis du har diskuteret forskellige forklaringer eller teorier, hvad fremstod så stærkest? Kan du på baggrund af din undersøgelse udelukke specifikke forklaringer eller teorier? 

Når du tager stilling, viser du læseren, at dit arbejde med projektet har bragt dig længere i din forståelse af emnet, og at dit arbejde har været udbytterigt.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind