Metodeafsnit

Det længste afsnit i din synopsis skal være metodeafsnittet. Det er nemlig i dette afsnit, du for alvor viser din forståelse af fagenes arbejdsformer. Altså hvordan har du besvaret dine problemstillinger og din problemformulering? Afsnittet skal fylde ca. 1 side.  

Hvad skal du forklare i afsnittet?

I dette afsnit skal du skrive, hvilke metoder og hvilken empiri du har brugt for at nå frem til dine delkonklusioner. I metodeafsnittet skal du altså forklare følgende:

  • Hvorfor fagene velegnede til at undersøge dit emne?
  • Hvilke faglige metoder anvender du?
  • Hvad er dine materialer og din empiri?

Ud over af forklare dine konkrete valg, skal du også argumentere for dem. Du skal altså give gode grunde til at valgene er særligt velegnede til din undersøgelse af emnet. 

Husk at metoderne er det, som du bruger til at undersøge din emperi med. Derfor er det oftest kune relevant, at tale om metoderne i forbindelse med dine analyser. I redegørelser og diskussioner anvender du ikke nødvendigvis fagl...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind