Vigtig info før du går i gang

I dette afsnit kan du finde mere information om selve tekstgenren analytical essay. Der er nemlig helt bestemte regler for, hvordan et analytical essay skal bygges op og hvad det helt konkret skal indeholde.…

...

...

Opbygningen af et analytical essay

Et analytical essay skal altid indeholde de følgende tre elementer: En indledning, en hoveddel og en konklusion.

Indledningen skal præsentere hovedtemaet fra teksten, den konkrete tekst, som du arbejder med og det fokus, som dit essay har i arbejdet med tekst og tema.

Hoveddelen er inddelt i et antal hovedafsnit, som fokuserer på forskellige aspekter i arbejdet med teksten. Hvert hovedafsnit indeholder et antal underafsnit, som fx kan behandle specifikke eksempler eller citater, som understøtter hovedafsnittets pointe.   

De første afsnit i hoveddelen har typisk fokus på selve analysen af teksten, mens de senere afsnit går videre med d…

...

Vigtige begreber - tema, budskab, emne og intention

Her vil vi forklare nogle af de allermest centrale begreber, som du har brug for at kende i arbejdet med de tekstgenrer du kan møde i analytical essay-opgaven. Bemærk at tema og budskab især bruges inden for fiction, mens emne og intention normalt bruges inden for non-fiction.

Du kan dog også opleve at tema og budskab bliver brugt inden for non-fiction, men så bliver tema-begrebet brugt på en lidt anden måde, som svarer nogenlunde til det vi her kalder emne (topic). Vi ser faktisk et eksempel på denne brug af begrebet i en af vores eksempelopgaver

Tema (theme) i noveller

Temaet i en novelle er det generelle emne, som teksten egentlig handler om. Det kan typisk formuleres med meget få ord. Typiske temaer kunne være love, friendship, growing up, racism, evil, violence eller man and nature.

I fiktionstekster er temaet normalt ikke tydeligt ‘på overfladen’ - det er ikke nødvendigvis klart forbundet til selve handlingen. Det kræver altså ofte noget arbejde med teksten, før du kan se hovedtemaet.

Når du skal lave en samlet fortolkning af din novelle, er din vigtigste opgave at afklare, hvad tekstens hovedtema er og hvilken vinkel teksten giver på dette…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind