Vigtig info før du går i gang

I dette afsnit kan du finde mere information om selve tekstgenren analytical essay. Der er nemlig helt bestemte regler for, hvordan et analytical essay skal bygges op, og hvad det helt konkret skal indeholde.…

...

...

Opbygningen af et analytical essay

Et analytical essay skal altid indeholde de følgende tre elementer: En indledning, en hoveddel og en konklusion.

Indledningen skal præsentere hovedtemaet fra teksten, den konkrete tekst, som du arbejder med og det fokus, som dit essay har i arbejdet med tekst og tema.

Hoveddelen er inddelt i et antal hovedafsnit, som fokuserer på forskellige aspekter i arbejdet med teksten. Hvert hovedafsnit indeholder et antal underafsnit, som fx kan behandle specifikke eksempler eller citater, som understøtter hovedafsnittets pointe. Husk at indflette de engelske fagbegreber, som passer til den genre, du arbejder med.

De første afsnit i hoveddelen har typisk fokus på selve analysen af teksten, mens de senere afsnit ofte går videre …

...

Analytical essay vs. short analytical essay

På HF B skal du skrive et short analytical essay t…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind