Eksempler på analytical essays

Her kan du se nogle konkrete eksempler på, hvordan et analytical essay til 12 kan se ud i praksis. Vi har fulgt vores egen vejledning, så alle besvarelserne er skrevet ud fra vores 5 trin til et godt analytical essay.

Alle tre eksempelbesvarelser er udvidet med løbende kommentarer på dansk i grå bokse. Disse forklarer de valg, som vi har foretaget i essayets enkelte afsnit. Forklaringerne er både til strukturen i opgaven og til det indholdsmæssige. Vi viser, hvordan taleanalyse, tragtindledninger, topic sentences og så videre anvendes i praksis.

For at få det bedste ud af vores opgaver er det en god idé, at du først læser de tekster, som er grundlaget for opgaverne. Derfor har vi fundet nogle opgaveformuleringer, der handler om tekster, som er frit tilgængelige på internettet. Hvis du læser teksterne først, kan du meget bedre forstå sammenhængen mellem opgaveformuleringen, vores besvarelse og vores kommentarer.

Det første eksempel er en besvarelse til en short story-opgave, hvor vi viser, hvordan et velskrevet analytical essay om novellen "Fusilli" kan se ud. Opgaveformuleringen er hentet fra STX, men det passer også til HHX, da disse opgavetyper om short stories minder meget om hinanden på de to uddannelser.

Til gengæld har vi udarbejdet to forskellige besvarelser til analytical essays om non-fiction. Det skyldes, at opgaveformuleringerne på STX og HHX er lidt forskellige inden for sagprosa.

Vores eksempel til non-fiction på STX tager udgangspunkt i en tale af Michelle Obama, og du kan derfor se, hvordan en 12-talsbesvarelse til et analytical essay kan se ud, når der skal tages udgangspunkt i en tale.

Eksempelbesvarelsen til non-fiction på HHX er et analytical essay om et blogindlæg fra Huffington Post. Vi har udarbejdet en besvarelse, der viser, hvordan det færdige produkt ser ud, når du følger vores 5-trinsvejledning!