Eksempler på analytical essays

Her kan du se nogle konkrete eksempler på, hvordan et analytical essay til 12 kan se ud i praksis. Vi har fulgt vores egen vejledning, så alle besvarelserne er skrevet ud fra vores 5 trin til et godt analytical essay.

Alle tre eksempelbesvarelser er udvidet med løbende kommentarer på dansk i grå bokse. Disse forklarer de valg, som vi har foretaget i essayets enkelte afsnit. Forklaringerne er både til strukturen i opgaven og til det indholdsmæssige. Vi viser, hvordan taleanalyse, tragtindledninger, topic sentences og så videre anvendes i praksis.

For at få det bedste ud af vores opgaver er det en god idé, at du først læser de tekster, som er grundlaget for opgaverne. Derfor har vi så vidt muligt fundet nogle opgaveformuleringer, der handler om tekster, som er tilgængelige på internettet. Hvis du læser teksterne først, kan du bedre forstå sammenhængen mellem opgaveformuleringen, vores besvarelse og vores kommentarer.

Først kan du læse to eksempelbesvarelser til short story-opgaven. Først viser vi et eksempel fra STX A, som handler om novellen "Let's Go to the Videotape". Dernæst kan du se et eksempel fra STX B, hvor vi skriver om novellen "Goldhawk". Begge besvarelser kan i øvrigt være relevante at læse, selvom du går på andre ungdomsuddannelser, da instruktionerne til short story-opgaven typisk er ret ens på tværs af uddannelser og niveauer.

Vores to første eksempler til non-fiction på STX tager udgangspunkt i to taler - en fra STX A og en fra STX B. Den første er en politisk tale af Justin Trudeau, mens den anden er en TED talk af Nita Farahany. Du har altså gode muligheder for at se, hvordan en 12-talsbesvarelse til et analytical essay kan se ud, når der skal tages udgangspunkt i en tale.

Vores sidste eksempel til non-fiction på STX tager udgangspunkt i to artikler - en fra STX A og en fra STX B. Den første handler om the opioid crisis i USA, mens den anden handler om den amerikanske diner-kultur, som er i forfald. Læs de to besvarelser for at få et indtryk af, hvordan et analytical essay til 12 kan se ud, når du skal skrive på baggrund af en artikel om et aktuelt nyhedsemne.

Eksempelbesvarelsen til non-fiction på HHX er et analytical essay om et blogindlæg fra Huffington Post. Vi har udarbejdet en besvarelse, der viser, hvordan det færdige produkt ser ud, når du følger vores 5-trinsvejledning! Bemærk at eksemplet også kan være nyttigt for HTX A, da opgaveformuleringerne til non-fiction typisk ligner hinanden meget på de to uddannelser.