Analyserende artikel i Dansk

Hvad er forskellen på analytical essay (STX) og analyserende artikel (STX, HF)? Her forklarer vi dig om forskelle og ligheder mellem de to opgavegenrer fra fagene Engelsk og Dansk.

Både analytical essay og analyserende artikel er opbygget omkring en indledning, en hoveddel og en afslutning. Begge opgavegenrer har tekstanalyse som omdrejningspunkt, dog med den lille forskel, at du i Engelsk kun vil blive bedt om at analysere skønlitteratur og sagprosa, mens du i Dansk også kan skrive om mediemateriale. De mange fællestræk betyder, at du kan bruge meget af det, du lærer af at skrive analyserende artikler, i dine analytical essays og omvendt. Fx er personkarakteristik, analyse af appelformer og tragtindledninger det samme på tværs af fagene.

Selvom der er mange fællestræk, er der forskel på bedømmelseskriterierne. Mens kravene til indhold er størst i analyserende artikel, er kravene til sprog størst i analytical essay. Det hænger sammen med, at Engelsk er et fremmedsprog. Det betyder, at du ikke forventes at gå helt så meget i dybden analytisk i engelskopgaven, fordi du også skal fokusere på at skrive i et godt og korrekt sprog. De mildere krav til analytisk dybde ses også af, at du ikke må skrive lige så langt i analytical essay som i analyserende artikel. Så husk, at sproget vægter meget i analytical essay.

Har du brug for hjælp til danskopgaven, kan du læse vores vejledning til analyserende artikel (STX, HF).