Trin 3: Arbejd med teksten

Når du har læst teksten og lavet de indledende noter og markeringer det tid til for alvor at gå i gang med tekstarbejdet. Uanset tekstgenren skal du i første omgang analysere teksten. Afhængig af tekstgenre og opgaveformulering skal du desuden enten fortolke teksten, eller på en eller anden måde forholde dig kritisk til den (kommentar, diskussion eller vurdering). Hvis du skal til den nye, digitale STX A-eksamen, bliver du desuden bedt om at inddrage en stilistisk analyse af udvalgte dele teksten.

I forlængelse af dit arbejde med teksten bør du også lægge en plan for, hvordan dit analytical essay skal bygges op. Især er det vigtigt, at du har et overblik over hoveddelen. Dette lange afsnit kan nemlig hurtigt blive rodet, hvis du ikke er opmærksom på din struktur. …

...

Analyse (analysis) af novelle

Når du skal analysere en novelle skal du undersøge tekstens enkelte dele med brug af passende analysebegreber. Du kan læse meget mere om novelleanalyse i vores analysemodel til short story.

Det er vigtigt, at du ikke bare direkte gengiver, hvad der står i teksten, for så er det slet ikke en analyse. Du skal gå et skridt videre og fx forklare, hvad en bestemt passage i teksten rent faktisk kan bidrage med, når du analyserer teksten.

Du skal ikke igennem samtlige punkter i analysemodellen. Det er bedre at vælge de mest interessante ud og gå i dybden med dem - særligt dem, som du forventer at komme ind på i din…

...

Fortolkning (interpretation)

Når du skriver et analytical essay om en novelle, er fortolkning altid en meget vigtig del af opgaven. Når du laver en fortolkning af en novelle skal du kunne sige noget om, hvad tekstens hovedtema (main theme) er, og hvordan det tema bliver behandlet i teksten. Hvis teksten har et budskab (message), bør fortolkningen også fortælle om det.

Fortolkningen skal altid hænge tæt sammen med din analyse. Man kan sige, at hvor du i analysen har undersøgt forskellige detaljer i teksten, så skal fortolkningen samle op på alle dine observationer og sige noget mere generelt om teksten som helhed. Hvad er …

...

Analyse (analysis) af non-fiction

Når du skal analysere non-fiction (sagprosa), skal du typisk se på kommunikationssituationen (afsender-medie-modtager), samt hvilke sproglige virkemidler (devices) tekstens afsender bruger for at gøre indtryk på læseren. Du kan læse mere om sagprosa-analyse i vores guide til non-fiction analyse.

Ligesom ved novelleanalyse skal du ikke igennem samtlige punkter i en analysemodel, når du analyserer din non-fiction tekst. Det er dog altid en god idé a…

...

Stilistisk analyse (analysis of the style of writing)

Den nye, digitale STX A-eksamen indeholder et særligt krav om stilistisk analyse. Her bliver du bedt om at analysere den sproglige stil i en eller flere udvalgte dele af teksten. …

...

Kommentar (comment on)

Når du bliver bedt om at kommentere teksten, skal du udvælge nogle af de synspunkter eller påstande, som afsenderen præsenterer. Disse synspunkter eller påstande skal du så tage op til kritisk overvejelse i dit essay.

Helt konkret er der to hovedstrategier, når du skal tage afsenderens påstande op til overvejelse. Du kan perspektivere dem og du kan diskutere dem. Det kan også være du har plads til at gøre begge dele, eller kan kom…

...

Diskussion (discuss)

Discuss-formuleringen adskiller sig fra alle de andre opgaveformuleringer, fordi du normalt får besked på at diskutere et emne fra teksten, frem for teksten i sig selv. Det betyder, at diskussionsopgaven er lidt mindre bundet til den konkrete tekst end fx comment-opgaven, fordi der lægges op til, at emnet skal diskuteres mere bredt.

Du skal dog stadigvæk tage udgangspunkt i tekstens præsentation af emnet og det bliver stadig forventet, at du i høj grad inddrager tekstens hove…

...

Vurdering (assess)

På HHX kan du møde en meget specifik instruktion til non-fiction opgaven, som beder dig om at vurdere tekstens kommunikation, på baggrund af din analyse.

Helt konkret skal du vurdere, om tekstens afsender har succes med at kommunikere sit budskab. Vurderingen skal altid være baseret på din analyse af teksten. Hvis din analyse fx viser, at afsenderen har mange gode argumenter og samtidig bruger effektive retoriske virkemidler, så …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind