Trin 3: Skriv hoveddelen

Du har læst opgaven og teksten, og du er i fuld gang med analysen. Nu er tiden endelig inde til at skrive dit analytical essay, hurra!

Som tidligere nævnt anbefaler vi, at du starter med at skrive hoveddelen og gemmer indledning og konklusion til lidt senere. Hoveddelen består af et antal hovedafsnit, som hver behandler et særligt område i teksten. Hoveddelen bør være meget længere end indledning og konklusion til sammen, fordi det er her hovedparten af dit arbejde med teksten og temaet ligger.…

...

Sproget er vigtigt!

I denne vejledning bruger vi meget tid på snakke om, hvordan du bygger din opgave op, og hvordan du skal arbejde med teksten. Du må dog ikke glemme, at engelsk er et sprogfag, og at den sproglige side af opgaven derfor er en meget stor del af vurderingen, når der skal gives en karakter. Mange stavefejl og grammatiske fejl kan trække rigtig meget ned - også selvom du har lavet en helt fantastisk tekstanalyse og en smuk opgavestruktur.

I forhold til stavning skal du altid sørge for, at dit skriveprogram har engelsk stavekontrol aktiveret, når du skriver dit essay. Stavekontrollen kan fange rigtig mange typiske stavefejl, som er lette at overse i farten. Det er et fuldt tilladt hjælpemiddel til eksamen, så der er ingen grund til ikke at bruge det.

Bemærk dog, at stavekontrollen ikke nødvendigvis fanger alle dine stavefejl. Engelsk har rigtig mange ord, som ligner hinanden - og stavekontrollen kan ikke altid se det, hvis du er kommet til at skrive et lignende ord, som også eksisterer på engelsk. Den kan også have svært ved at fange glemte ord eller det samme ord skrevet to gange.

Mange skriveprogrammer har også en grammatikkontrol, som i nogle tilfælde kan opdage grammatiske fejl, som fx kongruensfejl. Igen skal du dog være opmærksom på, at grammatikkontrollen ikke kan fange alle fejl - og faktisk enkelte gange markerer noget som en fejl, selvom det ikke er forkert! …

...


Byg din tekst op omkring citater og henvisninger

Når du skriver hoveddelen i dit essay, er det meget vigtigt, at du hele tiden er opmærksom på at dokumentere dine pointer. De fleste afsnit, du skriver, bør derfor være bygget op omkring konkrete citater fra teksten - eller henvisninger til den. Citaterne og henvisningerne må aldrig stå alene - du skal altid forklare eller uddybe, hvorfor du har citatet med, og hvad det bidrager med i forhold til enten analyse, fortolkning, kommentar, diskussion eller vurdering af teksten.

Pas også på citaterne ikke kommer til at fylde for meget i din opgave. Dine egne ord skal altid have mest plads. Hvis du inddrager et langt citat fra teksten, bør du altså også have rigtig meget godt at sige om det citat.

NB: Der er forskellige krav til, præcis hvordan man skal håndtere citater, henvisninger og kildeangivelser på de forskellige uddannelser. Du kan læse meget mere om reglerne i vores appendiks om citater og henvisninger

Her er et par eksempler på, hvordan citater kan bruges fornuftigt:

After Nick and his father’s experience in the Indian camp, their conversation reveals a change in their father-son relationship: “'I'm terribly sorry I brought you along, Nickie,' said his father, all his post-operative exhilaration gone. 'It was an awful mess to put you through.' ” (ll. 38-40) The father’s use of the pet name ‘Nickie’ and his general change in mood reveals that he has finally realized that Nick is still a small…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind