Trin 4: Skriv hoveddelen

Du har læst opgaven, du har læst teksten og er i fuld gang med analysen og du har lagt en plan. Nu er tiden endelig inde til at skrive dit essay!

Som tidligere nævnt anbefaler vi, at du starter med at skrive hoveddelen og gemmer indledningen til lidt senere. Hoveddelen består af et antal hovedafsnit, som hver behandler et særligt område i teksten. Hoveddelen bør være meget længere end indledning og konklusion til sammen, fordi det er her hovedparten af dit arbejde med teksten og temaet ligger.…

...

Sproget er vigtigt!

I denne vejledning bruger vi meget tid på snakke om, hvordan du bygger din opgave op og hvordan du skal arbejde med teksten. Du må dog ikke glemme, at engelsk er et sprogfag og at den sproglige side af opgaven derfor er en meget stor del af vurderingen, når der skal gives en karakter. Mange stavefejl og grammatiske fejl kan trække rigtig meget ned i din karakter - også selvom du har lavet en helt fantastisk tekstanalyse og en smuk opgavestruktur.

I forhold til stavning skal du altid sørge for, at dit skriveprogram har engelsk stavekontrol installeret og aktiveret, når du skriver dit essay. Stavekontrollen kan fange rigtig mange typiske stavefejl, som er lette at overse i farten. Det er et fuldt tilladt hjælpemiddel til eksamen, så der er ingen grund til ikke at bruge det.

Bemærk dog, at stavekontrollen ikke nødvendigvis fanger alle dine stavefejl. Engelsk har rigtig mange ord, som ligner hinanden - og stavekontrollen kan ikke altid se det, hvis du er kommet til at skrive et lignende ord, som også eksisterer på engelsk.

Mange skriveprogrammer har også en grammatikkontrol, som i nogle tilfælde kan opdage grammatiske fejl, som fx kongruensfejl. Igen skal du dog være opmærksom på, at grammatikkontrollen ikke kan fange alle fejl - og faktisk enkelte gange markerer noget som en…

...


Byg din tekst op omkring citater og henvisninger

Når du skriver hoveddelen i dit essay er det meget vigtigt, at du hele tiden er opmærksom på at dokumentere dine pointer. De fleste afsnit du skriver bør derfor være bygget op omkring konkrete citater fra teksten - eller henvisninger til den. Citaterne og henvisningerne må aldrig stå alene - du skal altid forklare eller uddybe, hvorfor du har citatet med, og hvad det bidrager med i forhold til enten analyse, fortolkning, kommentar, diskussion eller vurdering af teksten.

Pas også på citaterne ikke kommer til at fylde for meget af teksten. Dine egne ord skal altid have mest plads. Hvis du inddrager et langt citat fra teksten, bør du altså også have rigtig meget godt at sige om det citat.

Her er et par eksempler på, hvordan citater kan bruges fornuftigt:

After Nick and his father’s experience in the Indian camp, their conversation reveals a change in their father-son relationship. “'I'm terribly sorry I brought you along, Nickie,' said his father, all his post-operative exhilaration gone. 'It was an awful mess to put you through.' ” (ll. 38-40) The father’s use of the pet name ‘Nickie’ and his general change in mood reveals that he has finally realized that Nick is still a small child, who was not ready to face such a dramatic experience.

Her præsenterer vi først en kort pointe om, at forholdet mellem to hovedpersoner ændrer sig…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind