Hvad er et analytical essay?

I dette afsnit kan du finde mere information om selve tekstgenren analytical essay. Der er nemlig helt bestemte regler for, hvordan et analytical essay skal bygges op, og hvad det helt konkret skal indeholde.

Analytical essay sammenlignet med opgavetyper i Dansk

Et analytical essay i engelsk minder lidt om nogle af de genrer, som du kan møde til eksamen i Dansk. Her kan du læse lidt om forskelle og ligheder mellem nogle af de forskellige opgavetyper, som findes i hvert fag.

STX

På STX svarer analytical essay nogenlunde til den opgavegenre, som i danskfaget kaldes analyserende artikel. Denne opgavetype har nemlig også fokus på, at en tekst skal analyseres, og er baseret på en struktur med indledning, hoveddel og afslutning/konklusion.

Der er dog også nogle forskelle, da den analyserende artikel fx kan involvere flere forskellige typer kildemateriale, som skal analyseres. Du kan fx komme ud for at skulle analysere en dokumentarfilm eller et romanuddrag, eller at skulle forholde dig til to forskellige tekster samtidig. Typisk får du også et mere detaljeret sæt instruktioner til analyserende artikel end til analytical essay. 

Det er desuden interessant at bemærke, at skrivehandlingen fortolkning typisk kun forekommer ved skønlitteratur i Engelsk, mens du i Dansk godt kan blive bedt om at fortolke sagprosa. I Engelsk bliver du normalt bedt om at diskutere tekstens emne i stedet, hvis du skal skrive om sagprosa.

HHX og HTX

På HHX og HTX minder analytical essay om de to opgavegenrer, som hedder analyse og fortolkning og analyse og vurdering

Analyse og fortolkning minder om analytical essay om short story, fordi du blever bedt om at analysere og fortolke noget fiktionstekst. I Dansk kan du dog møde forskellige fiktionsgenrer, og ikke bare noveller - fx kan opgaven involvere romanuddrag og digte. Du kan også blive bedt om at sammenligne to tekster.

Analyse og vurdering minder om analytical essay om non-fiction, fordi begge opgaver involverer de samme skrivehandlinger - først skal dit materiale analyseres, og derefter skal du vurdere, hvor effektiv og overbevisende kommunikationen er. Igen er der dog lidt mere variation i tekstgenrerne i Dansk, hvor du fx kan blive bedt om at arbejde med videomateriale, og kan opleve at skulle sammenligne flere forskellige tekster. Analyse og vurdering i Dansk kan desuden indeholde et krav om diskussion af tekstens emne.

Opbygningen af et analytical essay

Et analytical essay skal altid indeholde de følgende tre elementer: En indledning, en hoveddel og en konklusion.

Indledningen skal præsentere hovedtemaet fra teksten, den konkrete tekst, som du arbejder med og det fokus, som dit essay har i arbejdet med tekst og tema.

Hoveddelen er inddelt i et antal hovedafsnit, som fokuserer på forskellige aspekter i arbejdet med teksten. Hvert hovedafsnit indeholder et antal underafsnit, som fx kan behandle specifikke eksempler eller citater, som understøtter hovedafsnittets pointe. Husk at indflette de engelske fagbegreber, som passer til den genre, du arbejder med.

De første afsnit i hoveddelen har typisk fokus på selve analysen af teksten, mens de senere afsnit ofte går videre med den anden instruktion fra opgaveformuleringen (fortolkning, diskussion eller vurdering).

Fordi hoveddelen er langt den største del af opgaven, er det særlig vigtigt, at du tænker på at lave gode overgange mellem de enkelte afsnit her. På den måde tager du din læser ved hånden og fører ham eller hende sikkert igennem teksten.

Konklusionen skal samle op på dine vigtigste pointer fra opgaven. Der skal være en klar sammenhæng mellem indledning og konklusion - så man føler, at konklusionen giver svar på de spørgsmål, som blev præsenteret i indledningen.

Det kan virke logisk at starte med indledningen, når du skriver dit essay - men en god indledning er faktisk svær at skrive, hvis du ikke allerede har et rigtig godt overblik over hoveddelen. Derfor kan det være en god idé at gemme indledningen til senere og skrive selve hoveddelen af dit essay som det første (alternativt kan du skrive et første udkast til en indledning, som du tilpasser senere).

Netop fordi vi anbefaler, at du skriver hoveddelen først, er vores trin-for-trin vejledning inddelt, så Trin 3 handler om hoveddelen, mens Trin 4 handler om indledning og konklusion.

Længde

Opgaveformuleringen g...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind