Trin 5: Skriv indledning og konklusion

Når du har skrevet et godt udkast til hoveddelen af dit analytical essay, er det tid til at arbejde på indledningen og konklusionen. Det er vigtigt at bruge tid på disse dele af opgaven. Din lærer eller censor vil altid tjekke, om dit analytical essay har en indledning og en konklusion, når det bliver rettet igennem. Det trækker meget ned i karakter, hvis de mangler!

Indledning og konklusion skal dog normalt ikke fylde voldsomt meget i opgaven, fordi hoveddelen bør have langt mere plads. De bør normalt kun fylde 80-160 ord hver.…

...

Skriv en tematisk indledning

Som nævnt tidligere anbefaler vi, at du venter med at skrive din indledning til du har et rimelig klart udkast til hoveddelen af din opgave - så du helt konkret ved, hvad der skal præsenteres.

En god indledning skal gøre tre ting:

  1. Præsentere det overordnede tema eller emne, som opgaveteksten handler om.
  2. Præsentere selve opgaveteksten, som dit essay arbejder med (inkl. titel, forfatter, genre og evt. udgivelsesår).
  3. Præsentere det specifikke fokus for opgaven: Hvad er du primært interesseret i at undersøge i teksten?

Den mest almindelige måde at opbygge en indledning på er den såkaldte tragtindledning. En tragtindledning starter med et bredt perspektiv, hvor det overordnede …

...

Skriv en konklusion, som samler op på hele dit essay

Der er forskellige måder at skrive en god konklusion på. Som vi har set ovenfor kan man opstille nogle generelle principper for en god indledning, men konklusioner er lidt mere varierede i deres struktur. Det skyldes især, at anden halvdel af analytical essay-opgaven er meget forskellig, fordi du enten har arbejdet med fortolkning, kommentering, diskussion eller vurdering op til din konklusion.

En konklusion til en short story-opgave vil fx ofte have særligt fokus på at samle op på din fortolkning af teksten, dens tema og eventuelle budskab. En konklusion på en opgave om non-fiction indeholder typisk en meget kortfattet og præcis opsamling på din kommentering, diskussion eller vurdering af teksten.

En konklusion kan også indeholde en kort perspektivering til det overordnede tema eller emne, så din opgave…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind