STX Matematik A 7. december 2016 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Matematik A
  • 12
  • 35
  • 4702
  • PDF

STX Matematik A 7. december 2016 - Vejledende besvarelse

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af opgaverne fra eksamen i matematik til Matematik A på STX, som blev brugt til eksamen onsdag den 7. december 2016.

Studienets besvarelse består af to forskellige eksempler på den samme eksamen, men der er brugt forskellige CAS-værktøjer. WordMat er blevet brugt til det første eksempel, og Maple er blevet brugt til det andet eksempel. Du kan vælge det CAS-værktøj, som du bedst kan lide, for der er både brugt Maple og WordMat i eksempelbesvarelsen.

Studienets fagredaktør i matematik har besvaret opgaverne i eksamenssættet, så at de kan bruges som inspiration til eksamen.

Indhold

Delprøven uden hjælpemidler

Opgave 1 - Her skal du bestemme en forskrift for f, så funktionens graf går gennem to af punkterne.
Opgave 2 - I denne opgave skal du bestemme koordinatsættet til toppunktet i den følgende parabel: y=2x^2-4x+3.
Opgave 3 - Her skal du arbejde med en differentialligning for at bestemme en ligning for tangenten til grafen for f(x)=ln(x)+2x.
Opgave 4 - I denne opgave skal du reducere udtrykket 2(a+b)/(a^2-b^2).
Opgave 5 – Her får du to ensvinklede og retvinklede trekanter. Du skal bestemme arealet af en tredje trekant ud fra oplysningerne om de to øvrige trekanter.
Opgave 6 - Her skal du bestemme arealet af et område mellem to grafer.

Delprøven med hjælpemidler

Opgave 7 - Opgaven handler om eksponentialfunktioner. Du skal bestemme værdien af konstanterne a og b og beskrive betydningen af a. Du skal også beregne fordoblingskonstanten. Derefter skal du benytte modellen i en specifik situation.
Opgave 8 - I denne opgave skal du arbejde med projektionen af en vektor på en anden vektor og bestemme deres længder.
Opgave 9 - Her skal du bestemme den relative vækst mellem to variable, hvis sammenhæng er givet ved y=10x^-0,8.
Opgave 10 - Opgaven handler om rumgeometri. Du skal bestemme en vinkel, diagonalen og arealet for firkant ABCD. Derefter skal du bestemme en normalvektor til den plan, som indeholder ABCD, og den stumpe vinkel mellem ABCD og en anden firkant.
Opgave 11 - Du skal skitsere grafen for en trigonometrisk funktion i denne opgave. Du skal også bestemme funktionens minimum og løse ligningen f(x)=8,5. Til sidst skal du bestemme rumfanget af et omdrejningslegeme.
Opgave 12 - Her skal du arbejde med en parabelfunktion. Du skal redegøre for afstanden mellem to punkter, som liger på parablen, og bestemme, hvornår afstanden er størst.
Opgave 13 - I denne opgave skal du benytte χ^2 -teststørrelsen til et eksperiment med Echinacea.
Opgave 14 – Dette er en opgave om differentialligninger. Du skal benytte en model for oplæring af nye medarbejdere i en produktionsvirksomhed til at bestemme væksthastigheden for medarbejdernes produktionsevne. Derefter skal du bestemme en forskrift for A(t) og benytte forskriften i en specifik situation.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 10.c i eksamenssættet:

Vi bestemmer en normalvektor til planen, der indeholder firkant ABCD, som krydsproduktet mellem vektor (BA) og vektor (BC):
Vi definerer punkterne A, B og C:
A≔(0 0 0)
B≔(0 8 6)
C≔(0 16 0)
Vi bestemmer vektor (BA) og vektor (BC):
(BA)=A-B=(0 -8 -6)
(BC)=C-B=(0 8 -6)
Vi bestemmer krydsproduktet og dermed en normalvektor til planen, der indeholder firkant ABCD:
n_ABCD=(BA) × (BC)=(-0 -8 -6)×(0 8 -6)=(96 0 0)
En normalvektor til planen, der indeholder firkant ABCD, er bestemt til n_ABCD=(96 0 0).
Vi bestemmer den stumpe vinkel mellem firkant ABCD og firkant ABEF, ved at bestemme vinklen mellem normalvektoren til de to planer, der hhv. indeholder de to nævnte firkanter. Vi definerer en normalvektor til hhv. planen, der indeholder firkant ABCD og en normalvektor til planen, der indeholder firkant ABEF. Normalvektoren til planen, der indeholder firkant ABEF, kan aflæses fra ligningen α... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik A 7. december 2016 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.