STX Matematik B 15. august 2016 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 2.g
  • Matematik B
  • 12
  • 13
  • 1175
  • PDF

STX Matematik B 15. august 2016 - Vejledende besvarelse

Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne uden og med hjælpemidler fra eksamenssættet i Matematik B på STX fra 15. august 2016 kan du se her.

Alle opgaver med hjælpemidler er for så vidt muligt regnet med WordMat, da vores erfaring viser, at det er langt det hurtigste værktøj at anvende.

Indhold

Delprøven uden hjælpemidler

Opgave 1 - Du skal løse ligningen 2·(x+5)=6x+30.

Opgave 2 - I denne opgave skal du bestemme en forskrift for produktion af kvartssand i et bestemt land.

Opgave 3 - Her skal du bestemme koordinatsættet til toppunktet for en parabel.

Opgave 4 - Her er der en figur af en parabel, og du skal forklare fortegnet for konstanterne og diskriminanten.

Opgave 5 - I denne opgave skal du arbejde med en eksponentialfunktion og dens fordoblingskonstant for at udfylde de tomme felter i en tabel.

Opgave 6 - Her skal du analysere monotoniforholdene for f og bestemme f'(x)

Delprøven med hjælpemidler

Opgave 7 - Opgaven her handler om potensfunktioner. Du skal bestemme konstanterne a og b, og den årlige procentvise vækst. Desuden skal du benytte funktionen til en situation.

Opgave 8 - Der er en trekant i denne opgave, som du skal løse for at bestemme dens højde og areal.

Opgave 9 - Her skal du arbejde med en funktion, som beskriver udviklingen i befolkningstallet på verdensplan. Du skal tegne funktionen, og benytte funktionen og dens f'(x) til to situationer.

Opgave 10 - I denne opgave skal du bestemme nulpunkterne til en funktion, og funktionens areal i første kvadrant.

Opgave 11 - Du skal benytte nulhypotesen til at undersøge en af de ottesidede terninger som bruges i et rollespil.

Opgave 12 - Der findes en figur af en funktion med to tangenter i denne opgave. Du skal bestemme ligninger for tangenterne fra et røringspunkt og funktionen.

Opgave 13 - Her findes der en anden figur, som har form som et rektangel. Du skal bestemme figurens areal, og derefter skal du optimere figuren så den bliver størst mulig.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 13.a.

Omkredsen af tværsnittet kan beskrives ved at ligge alle siderne sammen:
50=2x+y+y+2·(√2·x)
y udtrykt ved x kan beskrives ved:
⇕ Ligningen løses for y vha. CAS-værktøjet WordMat.
y=(-√2-1)·x+25
Arealet af tværsnittet kan beskrives ved arealet af hele rektanglet minus arealet af trekanten (I):
A(x)=y·2x-1/2·x·2x=((-√2-1)·x+25)·2x-1/2·x·2x
Udtrykket omskrives vha. CAS-værktøjet WordMat ved brug af metoderne: Automatisk reduktion,
A(x)=(-2^(3/2)-3)·x^2+50·x=-(2√2+3)·x^2+50x
Udtrykket defineres desuden... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik B 15. august 2016 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.